30 vuotta sitten moneen kotiin hankittiin varaava takka, nyt valitaan usein kiertoilmatulisija ‒ taustalla erityisesti kaksi seikkaa

Asiantuntija allekirjoittaa ajatuksen siitä, että takasta on tullut yhä enemmän sisutuselementti.
Kiertoilmatakka on kasvattanut suosiotaan varaavan takan kustannuksella.
Kiertoilmatakka on kasvattanut suosiotaan varaavan takan kustannuksella.  Kuva: Markku Vuorikari

Yhä useampi takka on nykyään kiertoilmatakka.

Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen toiminnanjohtaja Hannu Murtokareen mukaan kehitystä selittää erityisesti kaksi asiaa.

Se, miten suuri osuus myytävistä takoista on kiertoilmatakkoja, riippuu siitä, keneltä asiaa kysyy. Toiset tulisijayritykset sanovat, että käytännössä kaikki myytävät tulisijat ovat kiertoilmatakkoja, kun taas toiset arvioivat osuudeksi ehkä noin puolet.

Murtokareen edustamalla Tulisija- ja savupiippuyhdistyksellä ei ole tarkkoja lukuja kiertoilmatakkojen myyntimääristä. Yksi asia on kuitenkin varmaa. Kiertoilmatakkojen myynti on kasvussa.

Kun vielä noin 30 vuotta sitten moneen kotiin hankittiin varaava takka, valinta kohdistuu nykyisin usein kiertoilmatakkaan. Tämä johtuu kansalaisten sisustusmieltymyksistä mutta myös siitä, että kiertoilmatakat eroavat jonkin verran aiemmin suosituista varaavista takoista.

”Tulisija on tänä päivänä myös sisustuselementti, mutta toisaalta ne ovat vähän kevyempirakenteisia, niin se ei aseta samanlaisia vaatimuksia kiinteistön perustuksiin”, Murtokare kertoo.

Muutama vuosikymmen sitten suosituimpia takkoja olivat perinteiset varaavat takat. Tuossa ajassa myös takkojen tekniikka on kehittynyt.

”Palotapahtumaa eli tulipesässä tapahtuvaa palamista on kehitetty, ja sitä kautta on saatu tulisijan päästöjä alas huomattavastikin”, Murtokare kertoo.

Takkojen kehityksessä on kiinnitetty huomiota esimerkiksi ilmanohjaukseen. Tätä kautta on pyritty siihen, että palokaasut palaisivat tulipesässä mahdollisimman hyvin.

Oma osansa tulisijojen kehityksessä on myös säädöksillä. Murtokare huomauttaa, että myös hiljattain voimaan astuneet Eco Design -vaatimukset vaikuttavat tulisijavalmistajien tuotekehitykseen.

Nykyisin perinteisestä avotakasta on mahdollista tehdä hieman varaavampi ja energiataloudellisempi versio niin, että takkaan asennetaan niin sanottu takkasydän.

”Ihan varaavan uunin arvoihin ei päästä”, Murtokare huomauttaa.

Ratkaisu on Murtokareen mukaan ollut suosittu erityisesti kesämökeillä.

Suurin ero kiertoilmatakan ja varaavan takan välillä on siinä, että kiertoilmatakat ovat yleensä varaavia takkoja kevyempiä. Varaavan takan varaavuus perustuu käytännössä aina tulisijan massaan.

”Tulisijalla lämmitetään ympäröivää massaa. Se lähtee pikkuhiljaa luovuttamaan lämpöä. Samalla varaava tulisija, joka on massiivisempi rakenteeltaan, luovuttaa lämpöä tasaisemmin ja pidempään.”

Kiertoilmatakka ei kykene samanlaisiin varaavuuslukuihin kuin perinteinen varaava takka.

Vielä noin 30 vuotta sitten suuri osa takoista oli varaavia takkoja. Tämä johtuu Murtokareen mukaan siitä, että tuolloin asioita pohdittiin myös huoltovarmuuden kannalta.

”Ennen tulisijalla tehtiin ruokaa ja samalla lämmitettiin kiinteistöä.”

Murtokare huomauttaa, että tulisija on tänäkin päivänä tukilämmitysmuoto.

Kun takkaa lähdetään hankkimaan, ensimmäisenä kartoitetaan se, millainen tarve lämmitykselle on. Lämmitystarve käytännössä määrittää sen, miten tehokas tulisijan pitää olla. Sen jälkeen pohditaan, miten painavan tulisijaan kiinteistöön voi laittaa.

Mitään nyrkkisääntöjä siihen, millainen takka mihinkin tilaan sopii, ei ole.

”Se on hyvin yksilöllistä ja riippuu hyvin paljon kohteesta”, Murtokare sanoo.

Toisaalta huomioon on otettava se, millaiset talon rakenteet ovat eli pitääkö esimerkiksi hormit rakentaa alusta lähtien. Olennaista on, että sopivaa tulisijaa ja kiinteistöä arvioidaan kokonaisuutena. Valintaan vaikuttaa myös se, millaista lämpöä tulisijalta halutaan.

Takkojen ulkonäkö on muuttunut rajusti menneistä vuosista. Nykyisin takkaan voi valita pintamateriaaliksi vaihtoehdon hyvin kirjavasta joukosta materiaaleja.

”Takkoja pinnoitetaan erilaisilla sisustukseen sopivilla materiaaleilla. Värimaailma on ihan eri luokkaa kuin ennen”, Murtokare kertoo.

Siitä huolimatta tänä päivänä tehdään myös paikalla muurattuja tulisijoja.

Murtokare allekirjoittaa ajatuksen siitä, että takasta on tullut yhä enemmän sisutuselementti.

”Nyt kun vaihtoehtoja on tullut monenlaisia, kyllä se sisustus varmasti vaikuttaa kuluttajien päätöksiin” Lähde: MT