Unescon Maailmanperintökohteet Suomessa

Unesco maailmanperintökohteet Suomessa

Suomenlinna

Ruotsi rakensi 1700-luvun jälkipuoliskolla joukolle saaria Helsingin sataman sisäänkäynnin luona, tämä linnoitus on erityisen mielenkiintoinen esimerkki aikansa eurooppalaisesta armeijan arkkitehtuurista. Suomenlinna on merkittävä sotilasarkkitehtuurin muistomerkki. Suomenlinna on myös yksi Suomen suosituimmista nähtävyyksistä. Samalla se on Helsingin lähiö, jossa 850 ihmistä asuu kunnostetuissa valleissa ja kasarmissa. Lue lisää…

Vanha Rauma

Botnianlahdella sijaitseva Rauma on yksi Suomen vanhimmista satamista. Rakennettu fransiskaaniluostarin ympärille, jossa 1400-luvun puolivälin puolivälissä oleva Pyhän Ristin kirkko on edelleen, se on erinomainen esimerkki vanhasta pohjoismaisesta kaupungista, joka on rakennettu puusta. Vaikka tulipalo tuhosi 1700-luvun lopulla, se on säilyttänyt muinaisen kansankielisen arkkitehtonisen perintönsä. Vanha Rauma on tyypillinen skandinaavinen puukaupunki. Se muodostaa yhtenäisen alueen historiallisista yksikerroksisista rakennuksista, osittain keskiaikaisesta katuverkostosta ja elinkelpoisesta kaupunkiseudusta, johon kuuluu asuntoja, kauppoja ja palveluja. Vanha Rauma kirjoitettiin vuonna 1991. Lue lisää…

Petäjäveden vanha kirkko

Kuva: Tiia Monto

Keski-Suomen Petäjäveden vanha kirkko on rakennettu tukkeista vuosina 1763–1765. Tämä luterilainen maakirkko on tyypillinen esimerkki itäisen Skandinavian ainutlaatuisesta arkkitehtonisesta perinnöstä. Se yhdistää keskitetysti suunnitellun kirkon renessanssikonseptin goottilaisten holvin holvista peräisin olevien vanhempien muotojen kanssa. Kirkko on erinomainen esimerkki hirsistä rakennetusta luterilaisesta maakirkosta tyypillisenä esimerkkinä Itä-Skandinavialle ominaisesta arkkitehtuuriperinnöstä. Vuosina 1763-64 rakennettu kansankirkko on säilynyt alkuperäisessä muodossaan erittäin hyvin. Kellotorni on vuodelta 1821. Läheiset Keuruun ja Pihlajaveden kirkot ovat samasta ajanjaksosta. Lue lisää…

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas

Verla Puuhiomo ja Pahvitehdas (1996) ja siihen liittyvä asuinalue ovat erinomainen, huomattavan hyvin säilynyt esimerkki sellun, paperin ja kartongin tuotantoon liittyvistä pienistä maaseudun teollisuusasunnoista, jotka kukoistivat Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 19. ja 20. vuosisadalla. 1900-luvun alku. Vain kourallinen tällaisia ​​siirtokuntia selviää nykypäivään. Verlan maa- ja kartonkitehdas on ainutlaatuinen, pienimuotoinen teollisuuskompleksi Suomen puunjalostusteollisuuden alkuvuosilta. Maaseutuympäristössä alueeseen kuuluvat myllyt, voimalaitokset ja työntekijöiden asunnot. Verla kirjoitettiin vuonna 1996. Lue lisää…

Kuva: ElenaNoeva / iStock

Sammallahdenmäki

Tässä pronssikauden hautausmaassa on yli 30 graniittista hautausmaata, jotka tarjoavat ainutlaatuisen kuvan Pohjois-Euroopan hautauskäytännöistä sekä sosiaalisista ja uskonnollisista rakenteista yli kolme vuosituhatta sitten. Ala-Satakunnan Lapin seurakunnassa sijaitseva Sammallahdenmäen arkeologinen alue on poikkeuksellisen arvokas pronssikauden muistomerkki. Sivusto merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1999. Lue lisää…

Merenkurkun saaristo

Merenkurkun saaristo (Suomi) ja Ylärannikko (Ruotsi) sijaitsevat Pohjanlahdella, Itämeren pohjoisosassa. Merenkurkun saariston 5600 saarella on epätavallisia, harjattuja pesulevymoreeneja, ”De Geer moraines”, jotka muodostuvat mannerjään sulamisen myötä 10 000 – 24 000 vuotta sitten. Lue lisää…

Kuva: Retkipaikka

Struven ketju

Struven geodeettinen kaari (2005) on ketju tutkimuskolmiointia, joka ulottuu Norjan Hammerfestistä Mustaanmerelle 10 maan kautta ja yli 2 820 km. Nämä ovat tähtitieteilijä Friedrich Georg Wilhelm Struven vuosina 1816–185 tekemän tutkimuksen kohtia, jotka edustivat meridiaanin pitkän segmentin ensimmäistä tarkkaa mittausta. Lue lisää…