Tämä rahaetu kovassa suosiossa: Suurelle määrälle suomalaisia yli 850 e/kk lisätuloa Kova indeksikorotus nosti varhennetun vanhuuseläkkeen suosiota viime vuonna.

Kova indeksikorotus nosti varhennetun vanhuuseläkkeen suosiota viime vuonna.

Työeläkeyhtiö Varma kertoo, että tämän vuoden alussa eläkkeisiin tehty poikkeuksellisen iso indeksikorotus kasvatti merkittävästi osittaisen vanhuuseläkkeen että vanhuuseläkkeen hakemusmääriä.

”Eläkehakemusten määrä kasvoi viime vuonna erityisesti osittaisessa vanhuuseläkkeessä. Määrä kasvoi peräti 190 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Saimme hakemuksia erityisen runsaasti syys–marraskuun aikana”, kerrotaan Varman verkkosivuilla.

Vuoden aikana osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäi lähes Varman 7 000 asiakasta.

”Hakemusmäärä selittyy suurelta osin maksussa oleviin eläkkeisiin tämän vuoden alussa tehdyllä indeksikorotuksella, joka kasvatti eläkkeiden määrää poikkeuksellisen paljon, 6,8 prosenttia. Tämä sai monen hakemaan osittaista vanhuuseläkettä vuoden 2022 puolella”, eläkepalvelujohtaja Tarja Syvälä kertoo Varman verkkosivuilla.

61 vuotta täyttäneiden on mahdollista alkaa ottaa osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, jonka nostamisen yhteydessä voi jatkaa työn tekoa tavallisesti.

Osittainen vanhuuseläke antaa mahdollisuuden nostaa työuran aikana kertyneestä eläkkeestä joko 25 prosenttia tai 50 prosenttia.

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 25 prosentin osuuden valinneiden osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä oli keskimäärin viime vuonna 417 euroa kuukaudessa ja 50 prosentin osalta 803 euroa kuukaudessa. 6,8 prosentin korotus kasvattaisi 25 prosentin eläkettä yli 440 euroon kuukaudessa. 50 prosentin eläke nousisi korotuksen myötä yli 850 euroon kuussa.

Jos harkitsee osittaisen vanhuuseläkkeen käyttöönottoa, on tärkeää ottaa huomioon sen eläkettä pienentävä vaikutus.

Työeläkeindeksin korotus heijastui Varmassa myös vanhuuseläkehakemusten määrään vuonna 2022. Niiden määrä kasvoi 26 prosenttia. Vuonna 2022 Varma antoi noin 58 000 eläke- ja kuntoutuspäätöstä. Lähde:Te