Väärin asennetut aurinkopaneelit voivat aiheuttaa riskin lumien pudotessa katolta – Omakotitalon omistajalla velvollisuus, joka saattaa unohtua

Motiva varoittaa, että aurinkopaneelien sijoittelussa lumiesteet jäävät usein huomiotta. Itse lumia ei kannata lähteä pudottelemaan.

 Katolle asennetusta lumiesteestä ei ole hyötyä, jos aurinkopaneeli on liian lähellä ja lumi pääsee sitä pitkin valumaan esteen yli. Kuva: Outi Järvinen

Aurinkopaneelien sijoittelussa unohtuu usein ottaa huomioon katolle asennetut lumiesteet, varoittaa Motiva. Lumiesteestä ei ole hyötyä, jos aurinkopaneeli on liian lähellä sitä ja lumi pääsee paneelia pitkin valumaan esteen yli.

”Lumiesteiden ja paneelien väliin pitäisi jättää riittävä vähintään 1,5–2 metrin väli, johon valuva lumi kinostuisi”, lisää tekninen asiantuntija Matti Orrberg Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Stul ry:stä.

Asiallisesti rakennetut paneelijärjestelmät kestävät vähintään 5 400 Pa:n lumikuorman.

Talvisin aurinkopaneelien luona olevat johdot peittyvät lumeen. Siksi johdoille on oltava omat johtoreitit metallisissa putkissa, johtokanavissa tai kaapelihyllyillä viimeistään, kun poistutaan paneelien ja telineiden rakenteiden antamasta suojasta. Rakennelmat eivät kestä välttämättä aikuisen ihmisen kävelyä tai kompastelua tai lumen pudottajan työkaluja.

”Aurinkopaneelien sijoittelussa on otettava huomioon kiinteistön normaalit ylläpitotehtävät, kuten esimerkiksi erilaiset ilmanvaihdon, savuhormien, tietoliikennejärjestelmien tai muun katolla olevan tekniikan huollot. Näitä tehtäviä voidaan joutua tekemään myös hyvin vaihtelevissa olosuhteissa, jolloin paneelit voivat vaikeuttaa huoltojen tekemistä”, muistuttaa Orrberg.

Kolhut voivat johtaa mikrosäröihin

Paneelien päällä ei saa kuitenkaan kävellä, sillä pistemäinen kuorma, kuten kengänpohjassa oleva kivi, voi hajottaa paneelin karkaistun lasipinnan tai sen alla olevan valosähköisen kennon. Hajoaminen voi olla huomaamaton mikrosärö. Sen kautta vesi herkästi löytää reittinsä ja hiljalleen etenevä ketjureaktio voi pahimmillaan päättyä palon alkuun.

Amatööreille lumen putsaamista paneeleilta ei suositella, vaikka paneelien lasipinta sen kestäisikin. Vähänkin varomaton työkalun käyttö voi johtaa kolhuun ja mikrosäröihin.

Maallikoita kehotetaan välttämään lumen pudotusta paneeleilta erityisesti työturvallisuuden takia. Putoamisriski ja muiden vahinkojen riski suhteessa saatuun hyötyyn on selvästi todettu tilastoissakin.

Ilmoita aurinkopaneeleista nuohoojalle

Kiinteistön omistajan pitää aina ohjeistaa esimerkiksi remontoijia, lumenpudottajia ja muuta huoltohenkilöstä kiinteistönsä tekniikkaan liittyen. Velvollisuus saattaa joskus unohtua omakotitalon omistajalta.

Esimerkiksi nuohoojalle on muistettava kertoa katolla olevista aurinkopaneeleista, Motivasta huomautetaan.

”Kaikille katolle johtaville reiteille voisi laittaa merkinnän, että katolla on aurinkosähköjärjestelmän paneelit. Parasta olisi, jos paneeleista, niiden johdoista ja muista laitteista voisi antaa eri toimijoille vielä asemointipiirustuksen ennen katolle menoa”, Orrberg sanoo.

Paneelit ja aurinkosähköjärjestelmät ovat turvallisia, kunhan ne on ammattilaisten asentamia ja ne on asennettu oikein. Suositus on kuitenkin, että kiinteistön omistaja tarkastaa paneelistot ainakin silmämääräisesti aina myrskyjen ja talven jälkeen. Mistään ei saisi nousta palaneen käryä tai kuulua särinää ja paneelien sekä johtojen pitää olla paikallaan.

Ennen katolle kiipeämistä kannattaa vilkaista aurinkosähköjärjestelmän keskuslaite eli invertteri, ettei se hälytä mitään.

Myös puiden lehtiä ja muita roskia kannattaa siivota katolta pois paneeliston tarkastusten yhteydessä, etteivät ne aiheuta tulipaloriskiä. Lähde:Te