Rapukesästä tulossa hyvä – varo, ettet levitä rapuruttoa

Ravustuskausi käynnistyy tänään 21. heinäkuuta kello 12 ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään.
Monessa kodissa järjestetään rapujuhlat elokuussa.

Monessa kodissa järjestetään rapujuhlat elokuussa. Kuva: Jaana Kankaanpaa

Kesän rapusaaliista odotetaan normaalia, Kalatalouden Keskusliitto kertoo tiedotteessaan. Alkukauden rapusaaliiseen vaikuttaa veden lämpötila. Mikäli alkukesä on lämmin, ehtivät ravut vaihtaa kuorensa ja ovat hyvin liikkeellä jo heti kauden alussa. Viileän alkukesän sattuessa rapujen kuorenvaihto voi olla taas kesken, jolloin ravut eivät ole kunnolla liikkeellä.

Asiantuntijat ennustavat täpläravulle Etelä- ja Keski-Suomeen hyvää saalista. Vuotuinen rapusaalis on ollut Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 3,5 miljoonaa yksilöä, joista alle 10 prosenttia on ollut jokirapuja. Suurin osa rapusaaliista menee vapaa-ajan kalastajille ja noin neljännes kaupalliseen ravustukseen.

Suomen tuottoisimmat täplärapuvedet sijaitsevat Hämeessä, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Jokirapusaalis painottuu Itä- ja Keski-Suomeen.

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa, että ravustukseen tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa. 18–64-vuotiailla tulee olla myös kalastonhoitomaksu maksettuna. Rapumerrat tulee merkitä kohoilla, jotka yltävät vähintään viisi senttimetriä veden pinnan yläpuolelle. Mertaan tulee merkitä ravustajan nimi, yhteystiedot sekä pyydysmerkki, jos vesialueen omistaja niin edellyttää.

Laittomasta jokiravun pyynnistä voidaan ravustajalle määrätä maksettavaksi jokiravun suojeluarvo eli 50 euroa jokaista pyydettyä rapua kohden.

Rapurutto on leväsienen aiheuttama raputauti, joka voi tuhota jokirapukannan täydellisesti. Kuvassa jokirapu.

Rapurutto on leväsienen aiheuttama raputauti, joka voi tuhota jokirapukannan täydellisesti. Kuvassa jokirapu. Kuva: Jaana Kankaanpää

Rapurutto ja täpläravun leviäminen ovat uhka uhanalaiselle jokiravulle. Liitto huomauttaa, että täpläravun istuttaminen on laissa kielletty. Täplärapua ei saa enää viljellä tai istuttaa luonnonvesiin, eikä niitä saa missään tilanteessa lyhytaikaisestikaan sumputtaa pyyntialueensa ulkopuolella.

Rapuruton leviämistä voidaan ehkäistä desinfioimalla, kuivaamalla tai pakastamalla pyyntivälineet ennen niiden siirtämistä vesistön eri osien välillä tai toiseen vesistöön. Syötit tulisi pyytää samasta vesistöstä, jossa aiotaan ravustaa.

Rapuja valmistaessa on tärkeä muistaa, että keittovesi kiehuu koko ajan. Ravut kannattaa lisätä kiehuvaan veteen joko yksitellen tai muutaman ravun erissä. Sopiva keittoaika on noin 8–12 minuuttia. Lähde:MT