Kahdeksan tapaa pidentää elinaikaa

Suurin vaikutus elinikään on liikunnalla, tupakoinnilla ja opioidien käytöllä, kertoo yhdysvaltalainen tutkimus.

Liikunnalla on huomattava merkitys elinajan ennakoimisessa. Kuva: Colourbox

Omaksu. kahdeksan terveellistä tapaa ennen kuin täytät 40 vuotta, ja saatat elää yli 20 vuotta pidempään kuin ne ihmiset, jotka eivät noudata kyseisiä elintapoja.

Näin laskevat yhdysvaltalaiset tutkijat yli 700 000 ihmisen aineiston perusteella.

Kahdeksan tavan lista voi kerryttää huomattavasti lisää elinvuosia vielä kuusikymppisenäkin, vaikkei vaikutus olekaan yhtä suuri kuin keski-ikäisillä.

Jos haluaa elää pitkään, kannattaa:

  • liikkua aktiivisesti

  • syödä terveellisesti

  • pysyä erossa tupakasta

  • välttää runsasta juopottelua

  • pysyä erossa opioideista

  • huolehtia riittävästä unesta

  • välttää liiallista stressiä

  • huolehtia sosiaalisista suhteista.

Kaikken suurin vaikutus elinikään on liikunnalla, opioidien käytöllä ja tupakoinnilla.

Liikunnan puute, opioidien käyttö ja tupakointi kytkeytyivät noin 30–45 prosenttia suurempaan kuolemanriskiin.

Stressi, kännääminen, huono ruokavalio ja huono uni lisäsivät kukin kuolemanriskiä noin 20 prosenttia. Hyvien ihmissuhteiden puute oli yhteydessä viisi prosenttia kohonneeseen kuolemanriskiin.

”Yllätyimme todella siitä, miten paljon voi saavuttaa yhden, kahden, kolmen tai kaikkien kahdeksan elintapatekijän omaksumisella”, sanoo Yhdysvaltain veteraanihallinnolle työskentelevä lääketieteen opiskelija Xuan-Mai T. Nguyen Yhdysvaltain ravitsemustieteilijöiden tiedotteessa.

Nguyen esitteli tuloksia Nutrition 2023 -konferenssissa heinäkuun lopulla. Tutkimusta ei ole vielä julkaistu vertaisarvioituna tiedelehdessä.

”Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa terveellistä elämäntapaa.”

Tutkijat kävivät läpi yli 700 000 Yhdysvaltain asevoimissa palvelleen ihmisen terveystiedot.

Veteraanit olivat 40–99-vuotiaita, ja he vastasivat vuosien 2011–2019 aikana elintapoja kartoittaneeseen kyselyyn. Sen lisäksi tutkijat analysoivat osallistujien terveystietoja.

Tutkimuksen seurantajakson aikana yli 33 000 osallistujaa kuoli.

Niiden miesten, jotka noudattavat kahdeksaa terveellistä elintapaa 40 ikävuoteen mennessä, ennustetaan elävän lähes 24 vuotta pidempään kuin niiden, jotka eivät noudata tavoista yhtäkään.

Naisilla ennuste on hieman tätä vähemmän.

Elämäntapojen kuntoon panemisesta on selvästi hyötyä myös myöhemmin.

”Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa terveellistä elämäntapaa”, Nguyen sanoo tiedotteessa.

ELINTAPOJEN vaikutusta elinikään on aiemmin laskettu myös Suomessa.

Eniten elinajanodotetta pienentävät 30-vuotiailla miehillä tupakointi ja diabetes, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimus vuodelta 2020. Siinä riskitekijöitä on luokiteltu hieman eri tavalla kuin yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa.

Myös THL:n tutkimuksessa liikunnan puute ja voimakas stressi lyhensivät odotettavissa olevia elinvuosia.

Lähde:HS.