Etelä-Karjala

Etelä-Karjala on maakunta Kaakkois-Suomessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Etelä-Karjala on nimensä mukaisesti eteläinen osa Suomen puolelle jääneestä osasta vanhaa historiallista Suomen Karjalaa. Lappeenranta on Etelä-Karjalan maakuntakeskus ja suurin kaupunki. Etelä-Karjalassa on yhdeksän kuntaa, joista kaksi on kaupunkeja.

Etelä-Karjalan liitto