Villieläinalueet

Villieläinalueet

Martinselkosen eräkeskus

Martinselkosen luonnonsuojelualue on pohjoiskainuulainen salomaa, varsinainen kainuunkorpi, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia retkeilyyn, kalastukseen ja marjastukseen. Martinselkonen on osa Kalevalapuiston suojelualuekokonaisuutta.

Alueella on kohtalaisen vanhaa, mäntyvoittoista metsää, jossa on nähtävissä kaskeamisen merkkejä. Kelojen reunustamia rämeitä, korpia ja soistuvia kankaita on runsaasti. Alueen länsirajalla sijaitsevan Karttimojoen varrella on nähtävillä uittorakenteita. Lue lisää...

  • Itärajan kesäretkeilyreitti, 12 km alueella. Koko Itärajan kesäretkeilyreitin pituus välillä Hossa- Kuhmon raja on 160 km. Martinselkosen Eräkeskuksen ja Taivalvaaran pysäköintialueen välinen osuus on 14,7 km. Lyhyempi reittivaihtoehto, noin 12 km, on välillä Porrasahon pysäköintialue – Taivalvaaran pysäköintialue n. 12 km. Reitti on merkitty sinisin maalimerkein.
  • Reitti Lintulammen autiotuvalle, noin 1 km. Reitti vie Liejukankaan pysäköintialueelta Lintulammen autiotuvalle. Reitistä 0,5 km kulkee luonnonsuojelualueella. Reitti lähtee Liejukankaalle johtavan tien päästä. Reitti on merkitty punaisin maalimerkein.
  • Yhdyspolku Lintulampi – Teerilampi, 4,2 km, yhdistää Liejukankaan pysäköintialueen sekä Lintulammen ja Teerilammen autiotuvat. Reitti on merkitty punaisin pyörein maalimerkein.
  • Itärajan talviretkeilyreitti, 12 km alueella. Koko Itärajan talviretkeilyreitin pituus välillä Kuhmo – Hossa on 140 km. Martinselkosen Eräkeskuksen ja Taivalvaaran pysäköintialueen välinen osuus on noin 18 km. Siitä noin 12 km kulkee suojelualueella. Reittiä ei kunnosteta säännöllisesti, se on suunnattu koiravaljakkokäyttöön ja palvelee myös hiihtäjiä. Rajavyöhykelinjaa suurelta osin myötäilevä reitti on merkitty oranssein maalimerkein, rajavyöhykelinja on merkitty keltaisin maalimerkein.
  • Martinselkosen Eräkeskuksen latu17 km, on yhdyslatu, joka yhdistää Eräkeskuksen, Teerilammen autiotuvan sekä Lintulammen autiotuvan ja palaa Eräkeskukseen. Yrittäjät ylläpitävät reittiä.
  • Arolan Maatila- ja Erälomien latu, noin 6 km, kiertää Arolan tilalta (www.arolabear.fi) Taivalvaaralle ja takaisin. Latu-ura kulkee Taivalvaaran pohjoispuolella Itärajan kesä- ja talviretkeilyreittien mukaisesti. Yrittäjät ylläpitävät reittiä.

Karttimojoen melontareitti, 10 km alueella. Peurokosken yläpuolelta Kulmajärveen kulkevalla melontareitillä on mittaa 12 km. Reitin voi aloittaa Pirttivaaran tien varrelta, ei pysäköintialuetta. Reitin puolivälissä on merkitty kanootinvetotaival, 400 metriä, jolta pääsee Liejunkankaalle vievästä tiestä erkanevan Palovaaran metsäautotien päähän. Reitin lopussa, Taivalkosken jälkeen, on pysäköintialue.
Joki virtaa rauhallisesti. Ainoastaan viimeisintä koskea ennen Kulmajärveä eli Taivalkoskea ei suositella laskettavaksi. Kesäkuun loppupuolesta lähtien joen Pystykosken ja Lintulammen välistä osuutta ei yleensä pysty melomaan.

Moottorikelkkailu-ura Suomussalmi – Pirttivaara – Hossa kulkee alueen länsipuolitse, eikä se käy Martinselkosen luonnonsuojelualueella.

Villieläinalueet

Koparan porotila

Koparan porotila on vuonna 2002 perustettu perheyritys. Jo sukupolvien ajan poronhoito on ollut merkisttävässä osassa Kiiskisen perheen elämää. Porotila yhdistää perinteisen poroelinkeinon sekä matkailun. Koparan porotila ei ole vain paikka, vaan sen toiminta yltää koko Pyhä-Luoston kansallispuistoon ja yli, jossa porot kulkevat ja elävät vapaana.

Porot ovat erottamaton osa Lapin luontoa. Porotalous ja porojen hoito – siinä muodossa kuin se nykyisin tunnetaan – on vähintään 500 vuotta vanha elinkeino. Kanto- ja vetoeläimenä poroja on tiettävästi käytetty jo ajanlaskumme alusta alkaen. Poro on erittäin kiltti, nöyrä ja tottelevainen eläin, kunhan sen saa vain ensin oppimaan! Ja tämä homma vaatiikin jo taitoa. Lue lisää…

Koparan Porotilalla voit tutustua puistomme ystävällisiin poroihin ja nauttia eripituisista porosafareista.

Helpoin tapa tutustua poroihin ja niiden elämään on kuuluisa Poronpolku on noin 30 minuuttia kestävä itsenäinen kävelyreitti poropuistossa. Matkan varrella on infotauluja, jotka kertovat kulkijalle porojen ja poromiesten elämästä. Näet poroja aidoissa ja voit myös ruokkia niitä. Matkan varrella on kota, jossa voi tulistella ja pitää pienen tauon. Ota koko perhe mukaan ja tee retki poropuistoon. Lue lisää…

Villieläinalueet

Suurpetokeskus Kuusamossa

Kahvilasta herkulliset ateriat pieneen nälkään .
Kahviosta virvokkeita, jäätelöä, pullaa sekä piirakoita.

”Karhut kaverina” elokuva. Upea elokuva Sulosta ja karhuista vain meiltä.
Tilaukset alla olevista yhteystiedoista. Lue lisää…

Villieläinalueet

Erä-Eero

Erä-Eero on Lieksan Kontiovaarassa sijaitseva, maailmallakin ahmoistaan tunnettu suurpetojen katselu- ja kuvaskohde, joka tarjoaa loistavan mahdollisuuden luonnon ympärivuotiseen tarkkailuun ja kuvaamiseen. Kuvattavista lajeista tärkein ja suosituin on ahma. Näätäeläimiin(mustelidae) kuuluva ahma on haastava laji kuvata ja nähdä, sillä se on maailman laajuisesti katsottuna erittäin harvinainen. Suomessa WWF on määrittänyt ahman erittäin uhanalaiseksi. Pohjois- ja Itä-Suomen lisäksi ahmaa tavataan Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä sekä Amerikassa.

Karhu on huhti- ja syyskuun välisen ajan kuvattava ja katseltava suurpeto,
Muita alueella tavattavia lajeja Ahman ja karhun lisäksi ovat susi, kettu, majava, kanahaukka ja maa- ja merikotka.
Yrityksen järjestämillä kuvauspaikoilla luontokuvaajat ovat saaneet kuvattua jopa ilveksen.
Myös ilves, kettu, majava, kanahaukka ja maa- ja merikotka ovat kuvattavissa hyvällä onnella Keljänpuron ja Uuronlammen maisemissa. Lue lisää…

Villieläinalueet