Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjala on maakunta, joka sijaitsee Itä-Suomessa. Maakuntakeskus on Joensuu. Pohjois-Karjala on nimensä mukaisesti pohjoinen osa Suomen puoleisesta osasta vanhaa historiallista Karjalaa. Maakunnan keskus on Joensuu. Maakunta jakaantuu 13 kuntaan, joista viisi on kaupunkeja.

Pohjois-Pohjanmaan liitto