Lähes 40 prosenttia asumistukea saavista on työssäkäyviä

VTV:n mukaan vuonna 2015 tehty yleisen asumistuen kokonaisuudistus lisäsi valtion menoja huomattavasti enemmän kuin etukäteen arvioitiin.

Mikäli asumistuen ehtoja kiristetään, joutuu useampi turvautumaan toimeentulotukeen, käy ilmi raportista

YHÄ useampi työssäkäyvä suomalainen saa yleistä asumistukea. Työssäkäyvien osuus tuensaajista nousi sen jälkeen, kun ansiotulovähennys otettiin käyttöön, käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tekemästä tarkastusraportista.

Yleisessä asumistuessa otettiin syksyllä 2015 käyttöön ansiotulojen 300 euron ansiotulovähennys, mikä mahdollisti sen, että asumistukea on mahdollista saada aiempaa korkeammilla ansiotuloilla. Lisäksi uudistuksessa yksinkertaistettiin asumistuen myöntöperusteita, korotettiin enimmäisvuokria ja alennettiin omavastuuosuuksia.

Raportin mukaan ansiotuloja saavien osuus yleisen asumistuen saajista kasvoi uudistuksen jälkeen 24 prosentista 39 prosenttiin. Opiskelijat eivät ole mukana luvussa.

”Esimerkkilaskelmien perusteella ansiotulovähennys on myös lisännyt tuensaajien kannusteita työllistyä osa-aikaisesti. Muutos korotti asumistuen tulorajoja ja lisäsi siten tuensaajan käteen jääviä tuloja”, sanoo VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Ville-Veikko Pulkka tiedotteessa.

VTV:n mukaan entistä useampi tuensaaja joutuu turvautumaan toimeentulotukeen, mikäli asumistuen ehtoja kiristetään. Sosiaaliturvaa uudistettaessa tulisi VTV:n mukaan ottaa huomioon se, kuinka paljon ansiotuloja saavien toimeentuloa tuetaan asumistuella ja kuinka paljon muilla etuuksilla.

”Toimeentulotuen käyttö vähentää työnteon taloudellista kannustavuutta ja tekee työn vastaanottamisesta byrokraattista”, sanoo Pulkka.

VTV:N mukaan yleisen asumistuen kokonaisuudistus lisäsi valtion menoja huomattavasti. Vuosittaiseksi menolisäykseksi arvioitiin uudistusta tehdessä 68 miljoonaa euroa, mutta arviot toteutuneesta vuosittaisesta menolisäyksestä vaihtelevat 150–259 miljoonan euron välillä.

”Hallituksen esityksessä ei käsitelty lainkaan ansiotulovähennyksen menovaikutuksia tai tavoitteita, vaikka vähennys oli merkittävä osa uudistusta. Vaikutusarviot olivat siten puutteelliset”, sanoo VTV:n projektiassistentti Pauliina Hakkarainen tiedotteessa.

Raportissa VTV selvitti Kelan rekisteritietojen perusteella asumistuen kokonaisuudistuksessa tehdyn ansiotulovähennyksen vaikutusta siihen, ketkä saavat yleistä asumistukea. Tarkastuksessa arvioitiin myös ansiotulovähennyksen kannustinvaikutuksia sekä asumistuen yhteensopivuutta opintorahan ja toimeentulotuen kanssa. Lisäksi tarkastettiin yleisen asumistuen rahoitusprosessia tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen näkökulmista.

Lähde HS.