Vihreän siirtymän hankkeita on nyt enemmän kuin osattiin odottaa, ja se näkyy erityisesti Pohjanmaalla: yva-selvitysten määrä yli kymmenkertaistui

Tuulipuisto-, akku- ja vetyhankkeita on niin paljon, että niiden yva-prosessit ruuhkauttavat Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen. Apuvoimia arviointien käsittelyyn on palkattu lisää ja haalittu muualta.

Etelä-Pohjanmaalla on yva-menettelyssä runsaasti tuulipuistoja. Rannikolla tutkitaan lisäksi merituulivoimaloiden sekä vety- ja akkuhankkeiden vaikutuksia. Kuvassa tuulivoimaloita Isojoen Lakiakankaalla. 
ARI VIHANTA

Tuulivoimapuistoja maalle ja merelle, vetyhankkeita, aurinkovoimaa, akkuhankkeita, biokaasua… Vihreän siirtymän nopea vauhti konkretisoituu yllättävässä paikassa – Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksessa.

Vireillä olevat hankkeet ovat ruuhkauttaneet viraston poikkeuksellisella tavalla.

Aiemmin Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla on tehty yhteensä 3–5 ympäristövaikutusten arviointia (yva) vuodessa. Tällä hetkellä vireillä on 41 yva-hanketta ja virallisia ennakkoneuvotteluita käydään 18 hankkeen kohdalla eli ne ovat tulossa vireille lähiaikoina.

Lisäksi päälle tulevat pienempien hankkeiden, kuten biokaasu- ja aurinkovoimaloiden hallinnolliset menettelyt. Niidenkin määrä on kasvanut vastaavalla tavalla kuin ympäristönvaikutusten arviointia vaativien hankkeiden.

Käsittelyyn apua talon sisältä ja muista keskuksista

Etelä-Pohjanmaan ely on saanut valtiolta lisärahoitusta 11 henkilön palkkaamiseen yva-asioiden käsittelyyn ja lisäksi yhden henkilön valtakunnalliseen tuulivoimaneuvontaan, kertoo ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

– Olemme hyvin onnellisia, että pystyimme rekrytoimaan vuodenvaihteessa nämä työntekijät hyvin lyhyessä ajassa, samaan aikaan kun aluehallintovirastot ja muutkin elyt rekrytoivat. Meitä huolestutti, saadaanko rekrytoinnit toteutettua, mutta nyt ihmiset ovat töissä.

Kyllä tässä Pohjanmaa tekee vihreää siirtymää oikein urakalla

Karoliina Laakkonen-Pöntys

Yva-prosessit keskittyvät Suomessa länsirannikolle ja etenkin Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen alueelle. Siltä pohjalta rekrytointitarvetta hahmoteltiin jo vuosi sitten.

– Pohdimme silloin, että voiko ympäristövaikutusten arviointeja olla esimerkiksi 30–40 samaan aikaan, voiko niin suureen määrään mennä. Nyt niitä on liki 60 eli olemme tiukilla lisärekrytoinneista huolimatta. Tämä tarkoittaa, että olemme talon sisällä siirtäneet henkilöstöä tehtävistä toisiin ja pyytäneet apua muiltakin ely-keskuksilta.

Yva-laki asettaa ely-keskukselle tiukat raamit. Yhteysviranomaisen lausunto on annettava 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun keskus on saanut pöydälleen yva-ohjelman tai -selostuksen.

– Pysymme lain puitteissa, siinä on pysyttävä, Laakkonen-Pöntys sanoo.

Hankemäärä kasvoi koko viime vuoden kiihtyen vuoden lopulla. Taustalla on pyrkimys irtaantua fossiilisista polttoaineista.

– Vihreää siirtymää tehtiin jo ennen Ukrainan sotaa, mutta kansallinen tavoite siirtyä energiaomavaraiseksi on selvästi vaikuttanut.

Karoliina Laakkonen-Pöntys muisteee, että vielä kolmisen vuotta sitten puhuttiin, että biokaasu ei lähde liikkeelle Suomessa.

– On lähtenyt! Tämä on ilmiönä hirveän mielenkiintoinen. Meidän alueella biokaasu on lähtenyt liikkeelle, mutta en ole kuullut että muualla olisi. Kyllä tässä Pohjanmaa tekee vihreää siirtymää oikein urakalla.

Merituulivoiman ja vetyteollisuuden uudet tekniikat tuovat lisätyötä

Vihreän siirtymän hankkeet pitävät sisällään paljon uutta teknologiaa. Tekniset yksityiskohdat eivät ole vielä yva-vaiheessa edes vielä hanketoimijoilla tiedossa.

Etenkin avomerelle suunnitellut jättimäiset tuulipuistot ja vetytehtaat ovat tulleet pöydälle uudenlaisina hankkeina, kertoo johtava asiantuntija Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

– Ne ovat hyvin haastavia niin hanketoimijoille kuin meillekin, koska puhutaan uudesta teknologiasta. Pohdimme asioita yhdessä muiden ely-keskusten ja toimijoiden kanssa sekä etsimme tutkimustietoa, Venetjoki sanoo.

Myös esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaa sekä vedyntuotantoa yhdistelevät hybridihankkeet ovat uusi ilmiö, joiden kanssa ely-keskuksissa painitaan. Hankkeissa saattaa olla useita toiminnanharjoittajia ja osioita, jolloin yva-hankkeen rajaus vaikeutuu eli mitä kaikkea pitää yvassa tutkia.

Jos ely-keskus on pysynyt vielä lain vaatimissa aikatauluissa, yva-selvityksiä tekevissä konsulttitoimistoissa aikataulut venyvät.

Työvoimapula on olemassa, konsultteja on selvästi vaikea saada ja se näkyy aikataulujen venymisenä, Laakkonen-Pöntys tietää.

– Hanke ei ehkä pääse alkamaan toivotussa aikataulussa, tai päästään arviointiohjelmavaiheeseen ja sen jälkeen tulee pitkä tauko. Ely-keskus ei voi tehdä näissä tapauksissa mitään, kyse on konsulttiyritysten työvoimapulasta, kertoo johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Lupaneuvonnalle on suuri tarve

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus tarjoaa myös valtakunnallista tuulivoimaneuvontaa sekä. Kyseessä on varsin uusi toiminta Suomessa. Uusiutuvan energian yhteispisteviranomaisen tehtävä on kirjattu lakiin.

Lupaprosessien lisäksi erilaisia hallinnollisia menetelmiä, joita tarvitaan erilaisten hankkeiden toteuttamiseen, on Suomessa yli 40. Läheskään kaikkia ei yhdessä hankkeessa sovelleta.

Toimivaltainen viranomainen voi olla kunnan, avin tai ely-keskuksen lisäksi esimerkiksi Ruokavirasto, Maanmittauslaitos, Tukes tai Pääesikunta.

– Riippuu siitä mitä ollaan tekemässä, hankkeisiin kytkeytyy hyvin erilaista lainsäädäntöä. Näiden kanssa autamme toiminnanharjoittajia, sanoo Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Lähde Yle.