Ilmalämpöpumpun omistajille vakava varoitus: Tämä perusvirhe voi johtaa kalliiseen tuhoon kodissa

Yksi yleisimmistä syistä ilmalämpöpumppujen aiheuttamiin vesivahinkoihin on poistoputken tukkeuma.

Pohjola Vakuutus on tilastoinut yksistään viime vuosien aikana tuhansia ilmalämpöpumppujen aiheuttamia vahinkotapauksia.

”Ilmalämpöpumppujen suosion kasvu näkyy myös vahinkotilastoissa. Suomessa on tätä nykyä jo yli miljoona ilmalämpöpumppua, mikä osaltaan selittää tehtyjen vahinkoilmoitusten määrää”, korvauspäällikkö Sini Kujala kertoo OP:n sivustolla.

Pohjola Vakuutuksen mukaan yksi yleisimmistä syistä ilmalämpöpumppujen aiheuttamiin vesivahinkoihin on poistoputken tukkeuma. Siihen voi johtaa se, että laitteen omistaja laiminlyö puhdistustöitä.

Sisäyksikön karkeasuodatin on syytä puhdistaa noin kerran kuussa. Myös ulkoyksikkö on syytä pitää puhtaana.

”Esimerkiksi pöly ja lemmikkieläinten karvat voivat aiheuttaa ilmalämpöpumpun poistovesiletkun tukkeutumisen. Se on hyvä tarkistaa säännöllisesti mahdollisten tukosten varalta.”

Vesivahingon voi aiheuttaa myös poistoputken kallistuksiin liittyvä asennusvirhe tai se, että kondenssivesiletkun alle jätetty astia on täyttynyt vedestä ja letkun pää on jäänyt veden alle.

”Kannattaa tarkistaa, että kondenssivesiletkusta pääsee poistumaan vettä vapaasti ja vesi ohjautuu oikeaan paikkaan, kuten maaperään tai viemäriin”, Kujala kertoo.

Ilmalämpöpumppua huollettaessa tulee aina noudattaa laitteen valmistajan ohjeita eikä kaikkia huoltotoimenpiteitä kannata tehdä itse.

Kujala muistuttaa, että asennustyövirheistä aiheutuneita vahinkoja ei korvata kotivakuutuksesta.

Pohjola Vakuutuksen mukaan ilmalämpöpumpun aiheuttamasta vesivahingosta maksettava vakuutuskorvaus nousee tuhansiin euroihin. Suurimmat vahingot syntyvät tyypillisesti, jos vikaa ei havaita heti, esimerkiksi yöllä nukuttaessa tai keskellä päivää, kun koti on tyhjänä.

”Vesivahinkojen kustannukset ovat lähes poikkeuksetta vähintään 5 000 euroa, jos ilmalämpöpumpun aiheuttamassa vahingossa vettä pääsee seinän sisään ja lattiarakenteisiin. Näissä tapauksissa seuraa usein purkutöitä ja jälleenrakentamista.” Lähde:Te