Nato-jäsenyyden arvioidaan vahvistavan Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan puolustusyhteistyötä

Suomen ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö Mikael Antell: ”Fennoskandian pitkä yhteistyöperinne Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa on vahvuus Natossa.”

Oulussa järjestetyssä Pohjoisen turvallisuus- ja talousseminaarissa keskusteltiin pohjoisen asemasta koko Suomen kasvun, turvallisuuden ja kansainälisen yhteistyön edistäjänä. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Ulkoministeriön mukaan pohjoismainen puolustusyhteistyö on nyt vahvistunut.

Taustalla ovat Suomen natojäsenyys ja Ruotsin tuleva jäsenyys sekä pohjoismaiden kahdenväliset puolustussopimukset Yhdysvaltojen kanssa.

Pohjois-Fennoskandian pitkä perinne yhteistyöperinne on Naton toiminnassa vahvuus, sanoo Suomen ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö Mikael Antell.

– Tämä alue on meille vahvuus siinäkin mielessä, että teillä pohjoisessa on ennestään erittäin paljon arvokasta kokemusta yhteistyöstä nimenomaan Norjan ja Ruotsin kanssa.

Antell näkee eri pohjoismaiden kahdenväliset puolustussopimukset Yhdysvaltain kanssa myönteisenä asiana.

– Yhdysvallat on suuri sotilasmahti ja jos kaikilla pohjoismailla on tulevaisuudessa myös tällainen kahdenvälinen puolustussopimus, se toimii erilaisten asioiden mahdollistajana.

Antellin arvion mukaan Suomi on kehittänyt hyvin läheisen suhteen Ruotsin ja viime vuosina myös Norjan kanssa.

Tämän lisäksi on vielä olemassa kaikkia pohjoismaita yhdistävä puolustusyhteistyö Pohjoismaiden puolustusyhteistyö NORDEFCO.

– Suomen natojäsenyys ja Ruotsin tuleva jäsenyys mahdollistavat tämän yhteistyön tiivistämisen ihan uudella tavalla, koska maantieteellisesti voidaan tarkastella pohjoinen yhteisenä operatiivisena alueena.

Antellin mukaan tämä helpottaa suunnittelua.

Lähde: Yle.