Suomeen tar­vi­taan lu­kuis­ten muiden maiden esi­merk­kien mu­kai­nen tu­ris­ti­ve­ro

Matkailun lähes räjähdysmäisen nopea kasvu Lapissa on tuonut myös lieveilmiöistä. Erityisesti maakunnan pääkaupungissa Rovaniemellä runsaat turistimäärät ovat alkaneet herättää paikallisväestössä ärtymystä.

Monissa asuintaloissa on levotonta jatkuvan Airbnb-rallin vuoksi. Turistibussit tukkivat keskustaa. Revontuli-ihailijat tunkevat kotien pihoille. Hinnat ravintoloissa ovat korkeita.

Kyse on vielä hajanaisesta ja pienestä haitasta. Monissa maailman isoissa turistikeskuksissa kuten vaikkapa Berliinissä ja Barcelonassa sankat turistilaumat ovat saaneet osakseen kovaa kritiikkiä kaupunkilaisilta.

Paikallisten ihmisten kokeman haitan lisäksi turistit käyttävät ja kuluttavat verovaroin kustannettua infraa. Siksi olisi kohtuullista, että turisteista hyötyisivät kaikki haitankärsijät, eivät vain yritykset ja matkailualan työntekijät.

Jo 21 Euroopan maassa on otettu käyttöön turistivero tai vastaava maksu. Yleensä se on kaupunki- tai aluekohtainen. Suomessakin se voisi rajoittua lähinnä matkailukeskuksiin Helsinkiin ja Lappiin tai Lapissakin rajoitetusti joihinkin alueisiin.

Turistit valtaavat Rovaniemen erityisesti talviaikaan.
Turistit valtaavat Rovaniemen erityisesti talviaikaan.
Kuva: Anssi Jokiranta

Rovaniemen kaupunki olisi halukas perimään turisteilta jonkinlaista veroa tai maksua (LK 7.9.). Matkailuyritykset ja niiden työntekijät maksavat toki veroja yhteiseen kassaan.

Siitä huolimatta pieni turistivero suoraan kaupungin kassaan olisi tervetullut. Sillä kompensoitaisiin hieman kaupunkilaisten kokemaa haittaa ja paikattaisiin pieneltä osin kaupungin kroonista rahapulaa.

Perusteltu toive, mutta nykyisen lainsäädännön mukaan mahdoton. Veroista ja veronluonteisista maksuista säädetään Suomessa lailla.

Turistivero vaatisi oman lainsäädännön, jossa määriteltäisiin tarkkarajaisesti se, ketkä olisivat verovelvollisia ja miten vero määräytyisi. Tällaista lainsäädäntöä ei Suomessa ole valmisteltu eikä siitä ole mainintaa Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa.

Verolle olisi ilmeisen hyvät perusteet. On oikeastaan käsittämätöntä, että lappilaiset kansanedustajat eivät vielä ole nostaneet turistiveron valmistelua esille ainakaan niin pontevasti, että asia olisi edennyt edes ministeriön valmisteluun.

Lakien säätäminen ottaa aikaa. Nyt olisi korkea aika luoda painetta siihen, että viimeistään seuraava hallitus ottaa ohjelmaansa turistiveron valmistelun. Koska emme tiedä seuraavan hallituksen kokoonpanoa, kaikki Lapin kansanedustajat voivat yhdessä ryhtyä edistämään asiaa.

Rovaniemen kaupunki tekee omaa selvitystään siitä, onko turisteilta perittävälle maksulle edellytyksiä ja kannattaisiko sitä kerätä. Selvitys on hyvää tausta-aineistoa kansanedustajille.

P.S.

Puhtaisiin matkailukeskittymiin kuten Leville tai Saariselälle turistivero ei välttämättä sovellu. Hiihtokeskukset ovat syntyneet matkailun ympärille ja matkailun ehdoilla. Niissä asuvat paikalliset ovat itsekin usein ikään kuin ”turisteja” ja he työskentelevät yleensä matkailun parissa. Hiihtokeskukset osallistuvat myös oman alueensa infran ylläpitoon.

Matkailukeskuksissa toimivat yritykset voivat lisäksi periä ”turistiveron” tuotteidensa hinnoissa. Se ei rasita kunnan muiden asukkaiden kukkaroa.

Lähde: Lapin Kansa.