Tuulivoimatuotannon kapasiteetti kasvoi viime vuonna ennätyksellisesti – noin puolet uusista voimaloista on pohjalaiskunnissa, ja lisää rakennetaan

Pohjalaismaakuntien osuus uuden tuulivoiman tuotannossa on merkittävä. Suomen tuulivoimayhdistys ry toteaa, että alueen kunnat ovat olleet myönteisiä ja olosuhteet hyvät.

Vindmöllor i vindkraftspark i Pyhäntä
Kokonaislukema tuulivoiman osalta Suomessa on nyt 5677 megawattia.    Kuva: Linnea de la Chapelle / Yle
Sebu Björklund  
Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi peräti 75 prosentilla viime vuonna.

Kokonaiskapasiteetin kasvu vuonna 2022 oli 2430 megawattia. Kokonaislukema tuulivoiman osalta on nyt 5677 megawattia.

Uusia tuulivoimaloita otettiin kaiken kaikkiaan Suomessa käyttöön 437. Niistä Keski-Pohjanmaalla ja Kalajoella sijaitsee 91, Etelä-Pohjanmaalla 44 ja Pohjanmaalla 68 tuulivoimalaa.

Suomen tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkosen mukaan on sattumaa että huima kasvu ajoittui juuri viime vuodelle.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja energiakriisi ei vielä ehtinyt kauheasti viime vuoden hankkeita nopeuttaa. Kyllä tässä on ollut tuuria tuuria takana, Mikkonen toteaa.

Nainen seisoo ulkona tuulisessa säässä.
Pohjalaismaakunnissa on todella hyviä tuulivoimahankealueita, Suomen tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen toteaa. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Valtaosa vuoden aikana valmistuneista tuulivoimaloista on alkanut tuottaa sähköä vuoden lopussa. Niiden tuotanto alkaa siis näkyä vasta tämän vuoden tuotantoluvuissa.

Vaikka Pohjois-Pohjanmaan merkitys tuulivoimatuotannossa on vieläkin suurempi, on pohjalaismaakuntien osuus erittäin merkittävä.

Mikkosen mukaan näin tulee olemaan myös tulevina vuosina, kun tarkastellaan vuosien 2023–2025 tehtyjä investointipäätöksiä.

– Pohjalaismaakunnat tulevat heti Pohjois-Pohjanmaan perässä. Pohjalaismaakunnissa on todella hyviä tuulivoimahankealueita, myönteisiä kuntia ja hyvät olosuhteet, siksi aluetta rakennetaan nyt ensin.

Viime vuoden luvuissa ei ole mukana merituulivoimahankkeita, sillä niiden lupaprosessit ovat vielä niin alkutekijöissään.

Tulevina vuosina odotettavissa myös haasteita

Mikkosen mukaan haasteena on löytää tuulivoimalle suotuisia alueita, jotta tuotanto saataisiin jaettua tasaisemmin koko Suomeen.

Lisäksi käynnistetyistä hankkeista vain vajaa kolmannes tulee rakennetuksi.

– Yleensä löytyy joku syy, minkä takia tietty alue ei olekaan hyvä tuulivoimatuotantoon. Sen takia hankkeita pitää olla aika paljon käynnissä. Alkaa olla osin haaste etenkin Pohjanmaan alueella, että onko siellä enää hyviä paikkoja joihin voisi tuulivoimaa kehittää.

Toinen haaste on verkon siirtokapasiteetti, joka Mikkosen mukaan tulee viivästyttämään joitain hankkeita.

– Fingrid käy todella proaktiivisesti keskustelua hanketoimijoiden sekä meidän kanssamme siitä, mihin tuulivoimaa olisi tulossa. Fingrid myös seuraa tosi tarkkaan sitä, että että mihin on tulossa suurimpia sähkönkulutuspaikkoja, Mikkonen sanoo.

– Hankekehitystahti ja rakentamistahti on sen verran kiivas, että kyllä verkko joillain paikoin ajoittain aiheuttaa viivästyksiä.

Tarpeen määrittää tulevaisuuden kulutus

Lähivuosina tuulivoiman tuotantoa tullaan lisäämään noin 1000 megawatin vuositahdilla.

Jatko riippuu Mikkosen mukaan siitä, kuinka nopeasti murros Suomen energiamarkkinoilla tapahtuu.

– Kuinka paljon liikenne sähköistyy, mitä tapahtuu teollisuudelle, tuleeko vetytaloutta ja niin edespäin. Vuoden 2025–2026 jälkeinen tilanne riippuu hyvin paljon kaikesta muusta energian murroksesta, Mikkonen toteaa.

Keski-Pohjanmaalle nousee seuraavan kolmen vuoden aikana 73 ja Pohjanmaalle seuraavan kahden vuoden aikana 77 uutta voimalaa.

Etelä Pohjanmaalle on suunnitteilla seuraavan kolmen vuoden aikana 98 uutta tuulivoimalaa. Lähde: Yle