S-ryhmä tekee merkittävän muutoksen – Näin se kohdistuu yli 1,9 miljoonaan asiakkaaseen

S-ryhmä alkaa käsitellä monien suomalaisten henkilötietoja uudessa yhteisrekisterissä.Kuva Karoliina Vuorenmäki 
S-ryhmässä tehdään muutos, joka koskee erittäin monien suomalaisten henkilötietojen käsittelyä.

S-ryhmä kertoo muuttavansa ensi maaliskuussa suurta määrää suomalaisia koskevia tietosuojakäytäntöjään.

Muutoksen jälkeen osaa S-ryhmän ja S-Pankin yhteisten asiakkaiden tiedoista käsitellään SOK:n ja S-Pankin yhteisesti ylläpitämässä rekisterissä. Aiemmin S-ryhmä ja S-Pankki ovat luovuttaneet toisilleen esimerkiksi yhteisten asiakkaiden yhteystietoja.

Yhteisrekisterin piiriin kuuluvat S-ryhmän asiakasomistajat ja asiakasomistajan talouteen kuuluvat henkilöt, joilla on myös S-Pankin asiakkuus. Yhteisrekisteriin kuuluvat myös kaikki S-mobiilin käyttäjät. S-Pankista kerrottiin viime syksynä, että S-mobiili-sovellus on käytössä yli 1,9 miljoonalla asiakkaalla.

Näitä asiakkaiden tietoja käsitellään yhteisrekisterissä:

  • Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja syntymäaika,
  • Asiakkaan kieli, tieto sukupuolesta (jos asiakas on sen antanut)
  • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite ja puhelinnumero),
  • Asiakkaan antamat lupa- ja kieltotiedot (suoramarkkinointikielto, sähköposti- ja matkapuhelinmarkkinointilupa, tutkimuskyselyjen kielto ja puhelinmarkkinoinnin kielto),
  • Tieto asiakkaan kuulumisesta asiakasomistajatalouteen ja asiakkaan jäsen-/asiointinumero,
  • Asiakasomistajan etujen maksutili ja maksuominaisuuksia sisältävät S-Etukortit.

”Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä suojausmekanismeja”, kerrotaan S-ryhmän verkkosivuilla.

S-ryhmän mukaan yhteisrekisterissä ei käsitellä S-Pankin saldotietoja tai S-ryhmän ostotietoja. Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä.

”Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi yhteisrekisterissä vain sen ajan, kun palvelujen tuottaminen sitä edellyttää, pois lukien asiakaspalautteet, joita säilytämme kaksi vuotta.”

S-ryhmän mukaan muutoksen takana ovat viranomaisten tarkentuneet tulkinnat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta GDPR:stä.Lähde:KL