Sadoilletuhansille suomalaisille varoitus: Tämä pakollinen verovelvollisuus pitää hoitaa nyt ”entistä omatoimisemmin”

Suomalaisten metsänomistajien on oltava entistä omatoimisempia veronmaksussa tänä vuonna, kertoo Metsäkeskus.

Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Metsäkeskus muistuttaa, että metsänomistajien kannattaa perehtyä nyt alkuvuonna metsäveroilmoituksen täyttämiseen ja ilmoittaa kaikki edellisvuoden metsätalouden tulot ja menot.

”Metsänomistajan on oltava entistä omatoimisempi. Verohallinto ei lähetä enää tammikuussa 2023 tyhjää veroilmoituslomaketta postitse metsätalouden harjoittajille”, kerrotaan Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Poikkeuksena ovat kuolinpesät ja verotusyhtymät, jotka saavat yhä lomakkeen postitse.


”Metsäveroilmoituksen jättää vuosittain yli 200 000 metsänomistajaa, eli suurelta osalta metsänomistajista jää ilmoitus tekemättä.”

Metsäkeskuksen mukaan vähintään kaksi hehtaaria metsätalousmaata omistavia yksityishenkilöitä on noin 430 000.

Pelkkää metsätaloutta harjoittavan metsäveroilmoituksen pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään 28. helmikuuta. Maataloutta ja elinkeinotoimintaa harjoittavat palauttavat metsäveroilmoituksen viimeistään 3. huhtikuuta.

”Veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus”, kerrotaan Verohallinnon verkkosivuilla.

Metsäveroilmoituksessa ilmoitetaan muun muassa kaikki metsätaloudesta edellisvuonna 2022 saadut tulot ja menot.

”Anna metsätalouden veroilmoitus, jos sinulla on ollut kalenterivuoden aikana metsätalouden tuloja, vähennettäviä menoja tai metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.”Jos ilmoitettavaa ei ole, metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa.Lähde:Te