Haaparannalle johtavan radan sähköistys pääsee käyntiin keväällä – henkilöjunaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä voisi alkaa 2025

Laurilan ja Tornio-Haaparannan välisen rataosuuden sähköistys valmistuu ensi vuonna. Sen jälkeen henkilöjunayhteys Suomen ja Ruotsin välillä ja sitä kautta muun Euroopan kanssa olisi mahdollinen.

Juna saapuu Kemistä pohjoiseen päin. Maassa on lunta. Kaukana taustalla näkyy Isohaaran voimalaitos.
Laurila-Tornio-Haaparanta -rataosuuden sähköistykseen liittyvät työt pääsevät kunnolla vauhtiin kesällä. Kuva: Antti Ullakko / Yle
Pirkko Kukko-Liedes 

Laurilan ja Tornion sekä Haaparannan välisen rautatieosuuden sähköistystyöt alkavat keväällä. Projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta arvioi, että valmisteleviin töihin päästäisiin huhtikuussa.

Rakennustyöt käynnistyvät sähköratapylväiden perustusten asennuksella Keminmaasta kohti Torniota. Alikulkusiltoja Keminmaan Rajakankaantielle ja Tornion Yli-Raumolle aletaan rakentaa heti talven väistyttyä. Siltojen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Myös Raumonjoen ratasillan avartaminen alkaa keväällä.

Kesän aikana Keminmaan ja Tornion välillä parannetaan turvallisuutta muun muassa poistamalla vartioimattomia tasoristeyksiä ja rakentamalla korvaavia tieyhteyksiä.

Tornion ja Haaparannan välisten töiden suunnittelu on käynnissä ja rakentamistyöt keskittyvät vuodelle 2024. Tornion ratapihalla aloitetaan töitä kuitenkin jo tulevana kesänä.

Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Honkarinnan mukaan Laurilan ja Tornion välisillä töillä ei ole suurta vaikutusta Kolarin junaliikenteeseen, koska työt ajoitetaan junaliikenteen aikataulujen mukaan.

Koko Laurilan ja Ruotsin rajan välisen rataosuuden sähköistyshankkeen odotetaan olevan valmiina vuoden 2024 loppuun mennessä. Sähköistettävää raidetta on noin 22 kilometriä. Ruotsin puolella sähköistettävää raidetta on yhden kilometrin verran.

Junayhteyttä lobataan

Pohjois-Suomi tekee laajaa edunvalvontatyötä varmistaakseen henkilöjunaliikenteen alkamisen Suomen ja Ruotsin välillä. Tavoitteena on, että osuudelle saataisiin henkilöjunayhteys mahdollisimman pian sähköistyksen valmistuttua. Näin syntyisi rautatieyhteys Suomen ja Ruotsin välille sekä muun Euroopan kanssa.

Tornion kehitysjohtaja Sampo Kangastalo kertoo, että neuvotteluja käydään muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n kanssa. Työssä ovat mukana Lapin ja Oulun kauppakamarit ja maakuntaliitot sekä kunnat.

Kangastalon mukaan maiden välinen junayhteys on mukana myös Perämeren kaaren yhteisessä liikennevisiossa, ja asiaa pidetään esillä kaikessa edunvalvonnassa vaalien alla. Kangastalo uskoo, että henkilöjunayhteys Suomen ja Ruotsin välillä toteutuu.

– Kyllä me se liikenne varmasti saadaan, koska kestäviä liikkumismuotoja koko ajan tarvitaan. Haluan uskoa, että liikenne alkaisi vuonna 2025 tai viimeistään 2026, kun Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Näin saisimme siihen rakennetuksi kansainvälisiä yhteyksiä.

Kangastalo huomauttaa, että Suomen tilanne on eurooppalaisittain erikoinen, koska tällä hetkellä Suomesta ei ole kansainvälistä junayhteyttä mihinkään.

Ratahanketta pidetään tärkeänä myös huoltovarmuudelle, sillä junayhteys Suomen ja Ruotsin välillä voi poikkeustilanteessa korvata kansainväliset merikuljetukset.

Sähköistykseen rahaa Suomesta, Ruotsista ja EU:lta

Laurila-Tornio-Haaparanta -radan sähköistämisen kustannusarvio on 24 miljoonaa euroa. Väyläviraston osuus on kymmenen miljoonaa, Huoltovarmuuskeskuksen kymmenen miljoonaa ja Ruotsin valtion osuus neljä miljoonaa euroa.

Euroopan komissio on myöntänyt radan sähköistämiseen yhteensä 14,85 miljoonaa euroa. EU-tuesta Suomen osuus on 11 miljoonaa euroa. Valtio ja Huoltovarmuuskeskus saavat kumpikin viisi miljoonaa euroa, Tornio ja Keminmaa kumpikin puoli miljoonaa euroa ja Ruotsin Trafikverket 3,85 miljoonaa euroa.Lähde:Yle