Taloyhtiöiden vastikkeissa kova korotuspaine – Helsinkiin ja Turkuun jopa 10 prosentin korotus

Helsingissä ja Turussa saatetaan nähdä liki kymmenen prosentin korotuksia.

Kaasulla lämpiävä helsinkiläinen taloyhtiö joutui nostamaan vastikkeita jo viime vuonna energiakustannusten nousun takia.

SUOMALAISTEN taloyhtiöiden perimät hoitovastikkeet ovat tänä vuonna nousemassa tuntuvasti, ilmenee Kiinteistöliiton kyselystä. Alustavien arvioiden mukaan kerrostaloyhtiöiden hoitovastikkeita korotetaan tänä vuonna kahdeksan prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Eniten vastikkeet ovat nousemassa Helsingissä ja Turussa, joissa niihin on tulossa liki kymmenen prosentin korotus. Jyväskylässä korotus on jäämässä kolmeen ja Lahdessa neljään prosenttiin. Vaihtelu taloyhtiöiden välillä on kuitenkin suurta ja tiedot alustavia, sillä monet taloyhtiöt eivät ole vielä pitäneet yhtiökokousta ja päättäneet budjetistaan.

”On syytä muistaa se, että kuntakohtaiset ja taloyhtiökohtaiset hoitokulut, ja pääomakulutkin, vaihtelevat suuresti, eikä yhdellä numerolla voida kuvata tyydyttävällä tavalla jokaisen taloyhtiön taloudellista kehitystä. Tulokset ovat alustavia, sillä läheskään kaikki taloyhtiöt eivät vielä ole päättäneet budjeteistaan vuodelle 2023”, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero tiedotteessa.

USEIMMAT vastanneet arvioivat, että heidän taloyhtiönsä taloustilanne on kustannusten noususta huolimatta vakaa. Kuitenkin yli viidennes arvioi, että hoitokulujen nousu uhkaa taloyhtiön maksukykyä jonkin verran. Kaksi prosenttia arvioi uhan suureksi.

Monet taloyhtiöt valtuuttavat hallituksensa keräämään tarvittaessa ylimääräisiä vastike-eriä. Kyselyn mukaan noin 70 prosenttia taloyhtiöistä ei ollut joutunut turvautumaan tähän mahdollisuuteen. Yhden ylimääräisen vastikkeen oli perinyt 18 prosenttia, yhdeksän prosenttia kaksi erää. Vain harva yhtiö joutui keräämään kolme tai useamman ylimääräisen erän.

Yhdeksän prosenttia taloyhtiöistä kertoi pitäneensä ylimääräisen yhtiökokouksen päättääkseen hoitovastikkeen nostosta, ylimääräisten vastike-erien perimisestä tai molemmista.

”Kyselyn tulokset osoittavat, että taloyhtiöiden talouden joustomekanismit ovat toimineet vastaajien taloyhtiöissä toistaiseksi verrattain hyvin. Taloyhtiöissä on kuitenkin tällä hetkellä entistäkin tärkeämpää seurata yhtiön taloustilannetta tarkasti ja aktiivisesti kustannusten ja epävarmuuden kasvaessa”, kehottaa Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen tiedotteessa.

Maaliskuussa tehtyyn kyselyyn kerättiin vastaukset lähes 4 900 taloyhtiöstä.
Lähde HS.