Vieraslajien torjuntaan saa anoa avustusta ely-keskukselta

Kurtturuusu ja espanjansiruetana saavat kyytiä elyn talkooavustuksella, jota voi saada vieraslajien torjuntaan.

Kurtturuusu on helposti leviävä haitallinen vieraslaji. Talkootukea sen torjuntaan voi nyt anoa Kainuun ely-keskukselta. 
ANNE ELHAIMER

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa. Torjuntatalkoisiin voi nyt hakea avustusta, ja haku on avoinna toukokuun 19. päivään saakka.

Tavoitteena on aktivoida kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa. Samalla halutaan edistää toimia, joilla vieraslajien leviämistä estetään.

Haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi kurtturuusu, komealupiini, minkki ja espanjansiruetana.

Avustusta voidaan myöntää torjuntatalkoiden kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet tämänvuotisista talkoista. Torjuttava kohde voi olla joko kasvi- tai eläinlaji.

Avustusta haetaan Kainuun ely-keskukselta, joka myöntää tuet koko Suomessa.

Avustusta voidaan myöntää sellaisen vieraslajin torjuntaan, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon.

Talkoiden kohteena pitää olla laji, joka on alueella ensisijaisesti torjuttava. Etusijalla ovat useampia alueita sisältävät talkoot eli torjuntojen tulisi olla alueellisesti mahdollisimman kattavia.

Tukea laajoille torjunnoille

Talkooavustusta voivat hakea erityisesti kunnat, mutta myös yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt.

Avustukset on tarkoitettu erityisesti isompien ja vaikuttavuudeltaan mahdollisimman laajojen hankekokonaisuuksien rahoittamiseen. Avustuksia ei siksi myönnetä yksityishenkilöille tai yksittäisille toimijoille, kuten asunto-osakeyhtiöille.

Talkooavustusta voidaan myöntää toteutuneita talkookustannuksia vastaava määrä. Omarahoitusosuutta ei vaadita.

– Alkuperäiskasveja kasvavat elinympäristöt edistävät luonnon monimuotoisuutta, virkistävät asukkaita ja tekevät koko alueesta houkuttavan, toteaa vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen.

Vieraslajien torjunnan talkoita avustetaan vain tänä vuonna.

Lähde Yle