Amerikkalaisyritys kaavailee kolmeen Suomen maakuntakaupunkiin isoa vetylaitosta – ”Todistus siitä, miten pienet kaupungit voivat johtaa teollista kehitystä”

Investoinnin suuruus on miljardiluokkaa, ja laitokset toimisivat tämän vuosikymmenen lopussa. Lopullinen investointipäätös tulee kolmen vuoden kuluessa.
Havainnekuva puhtaan vedyn tuotantolaitoksesta.

Yhdysvaltalainen pörssilistattu vetytalousyhtiö Plug Power tiedotti tiistaina kaavailevansa Suomeen kolmen vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamista. Ne tulisivat Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen, joiden sijainnit ovat strategisesti hyvät hyödyntämään puhdasta ydin-, tuuli- ja vesivoimaa.

Investoinnin suuruus on miljardiluokkaa, ja yhtiö kutsuu sitä suurimmaksi strategiseksi siirrokseen. Laitosten on tarkoitus palvella koko Eurooppaa yhteistyökumppanien kanssa.

Päivätuotantomäärä olisi 850 tonnia vihreää vetyä eli 2,2 gigawatin elektrolyysikapasiteetti. Lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä vuoteen 2026 mennessä ja laitosten toimia vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kolmen tuotantolaitoksen odotetaan tuovan Suomeen tuhat suoraa ja yli 3 000 välillistä työpaikkaa. Kaupungit ovat sitoutuneet järjestämään laitoksille maata.

”Olemme ylpeitä siitä, että osaamisemme ja avaimet käteen -vetyratkaisujemme avulla voimme tukea Suomen visiota olla vihreän vetytalouden eurooppalainen johtaja”, Plugin toimitusjohtaja Andy Marsh sanoi tiistaina Helsingissä.

”Hanke vahvistaa maan taloutta, luo työpaikkoja ja edistää hyvinvointia vuosiksi eteenpäin.” Markku Kivistö

Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finlandin Cleantech Industry -toimialajohtaja Markku Kivistö luonnehti suunniteltua investointia merkittäväksi Euroopalle ja osoitukseksi Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä.

”Suomi on saanut innovatiivisella ekosysteemillään ja omavaraisella, hiilettömällä energiantuotannollaan Plugin kaltaisia vihreitä investointeja eurooppalaisiin arvoketjuihin. Yhteistyö alueiden kanssa on sujunut erinomaisesti, mikä todistaa sen, miten pienet kaupungit voivat johtaa teollista kehitystä. Hanke vahvistaa maan taloutta, luo työpaikkoja ja edistää hyvinvointia vuosiksi eteenpäin.”

Vihreä vety tuotetaan elektrolyysi- ja nesteytysteknologian avulla ja sen käyttäminen ammoniakin ja vihreän teräksen tuotannossa vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja auttaa Eurooppaa irtautumaan hiilistä.

Kokkolasta voidaan viedä nestemäistä vihreää vetyä ja vihreää ammoniakkia Länsi-Eurooppaan Kokkolan sataman kautta.

Kristiinankaupungissa vihreää vetyä tuotettaisiin entisen hiilivoimalan lähelle sijoittuvassa yhden gigawatin laitoksessa, ja se matkaisi sataman kautta vihreän teräksen tuotantoon.

Porvoon laitos tulee tuottamaan jopa 100 tonnia vetyä päivässä vuoteen 2030 mennessä, tiedotteessa sanotaan.

Kaikkien kaupunkien johto näkee hankkeella suurta hyötyä seutunsa imagolle ja työllisyydelle.

”Vetytalouden tavoitteemme ovat kunnianhimoisia, joten tarvitsemme juuri tällaisia investointeja. Tällä on suuri merkitys Suomen teollisuuspolitiikan tulevaisuudelle”, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) hehkutti.

Ennen lopullista investointipäätöstä Plug keskustelee rahoittajien ja investoijien kanssa. Jo nyt yhteistyökumppaneina mainitaan ammoniakkilaitoksen rakentamisessa Hy2gen, suorapelkistetyn raudan ja kuumabriketöidyn raudan tuotannossa GravitHy sekä sähköverkon ja vetyinfrastruktuurin kehittämisessä Fingrid ja Gasgrid.

Lähde MT