Tarkista nämä asiat, jotta voit välttyä ilmalämpöpumpun hajoamiselta – ”Pahimmillaan sekä ulko- että sisäyksikkö on pitänyt kokonaan uusia”

Vahingot. Kalliita vahinkoja voi syntyä, jos ilmalämpöpumpun kondenssivesi pääsee valumaan talon rakenteisiin.Kuva : Joel Maisalmi 
Ilmalämpöpumpuista ilmoitetaan satoja vahinkoja vuosittain kesän aikana, LähiTapiolan vahinkotilastot kertovat.

Kesä voi olla ilmalämpöpumpuille vaarallista aikaa. Vakuutusyhtiö LähiTapiola muistuttaa erityisesti salamoinnin aiheuttamasta uhasta.

Salaman aiheuttama ylijännite rikkoo laajasti ilmalämpöpumpun sähköosia ja piirilevyjä.

”Pahimmillaan sekä ulko- että sisäyksikkö on pitänyt kokonaan uusia”, LähiTapiola Pirkanmaan johtaja Antti Määttänen sanoo.

LähiTapiola kehottaa siksi irrottamaan kaikki sähkölaitteet seinästä sekä varmistamaan talon ukkosensuojauksen. Erityisesti mökkien ja vanhojen talojen suojaus voi olla puutteellista.

”Salamoinnin aiheuttamat vahingot korostuvat haja-asutusalueilla”, Määttänen toteaa.

Vaikka salamavahingot voivat käydä kalliiksi, LähiTapiolan mukaan suurimmat kustannukset tulevat ilmalämpöpumppujen vesivahingoista. Tällaisia vahinkoja tapahtuu vakuutusyhtiön tilastojen mukaan kesäisin kymmeniä. Ongelmia syntyy, jos kondenssivesi pääsee valumaan talon rakenteisiin.

”Ilmaa jäähdytettäessä kertyy ilmankosteudesta vettä ilmalämpöpumpun sisäyksikön keruualtaaseen, josta sen on tarkoitus valua poistoputkea pitkin kaivoon tai pihalle. Mikäli putken liitos pettää tai putki tukkeutuu, alkaa vesi valua seinälle tai rakenteisiin. Viikossa vettä voi valua kymmeniä litroja. Suurimmissa vahingoissa vuotoa ei ole havaittu pitkään aikaan ja vahinkoalue on laaja”, Määttänen sanoo.

Hän myös muistuttaa, että pientä vuotoa voi olla vaikea havaita. Siksi olisi tärkeää tietyin väliajoin varmistaa, että poistoputkesta todella valuu vettä.

”Joskus laitteen sisäyksikkö on myös asennettu vinoon, jolloin keruualtaaseen kertynyt vesi ei valu poistoputkeen vaan se valuu vastakkaisesta reunasta yli seinälle.”

Enemmistö ilmalämpöpumppujen vahingoista aiheutuu kuitenkin vakuutusyhtiön mukaan laitteen osien rikkoutumisista, kuten kompressorin hajoamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan tällaiset vahingot eivät välttämättä ole merkittäviä rahassa mitattuna.

Tarkista nämä

Mikäli mahdollista, irrota ilmalämpöpumppu pistokkeesta ukkosella.

Puhdista sisäyksikön karkeasuodattimet. Suositus on tehdä puhdistus kerran kuukaudessa. Voit käyttää puhdistukseen imuria ja vesihuutelua.

Sisäyksikön suodattimet on syytä vaihtaa aika ajoin. Suositus on parin vuoden välein.

Ulkoyksikön ritilä on syytä puhdistaa säännöllisesti. Propelliin juuttuneet roskat ja oksat voivat vaurioittaa laitetta.

Varmista poistoputken puhtaus, jotta kondenssivesi pääsee poistoputkea pitkin pois. Mikäli putki on tukossa, järjestä huolto välittömästi.

Lähde: KL /  LähiTapiola