Tukes varoittaa: Älä käytä pistorasiaan kytkettävää aurinkopaneelia – tällaiset vahingot käytöstä voi koitua

Pistotulppaliitännäiset aurinkopaneelit ovat suomalaisen asennusstandardin turvallisuusvaatimusten ja sähköturvallisuuslain vastaisia.

Suomessa on myynnissä laittomia, suoraan pistorasiaan yhdistettäviä aurinkopaneeleja. Kuvituskuva.

Suomessa on myynnissä laittomia, suoraan pistorasiaan yhdistettäviä aurinkopaneeleja. Kuvituskuva.  Kuva: Jaana Kankaanpää

Aurinkopaneeleiden kauppa on käynyt Suomessa viime vuosina mukana, mikä on tuonut markkinoille myös vaarallisia laitteita.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo tiedotteessaan, että Suomessa kaupitellaan aurinkopaneeleita, joita mainostetaan helposti käyttöönotettaviksi pistotulpan kautta.

Kyseisten aurinkopaneelien tuottama sähkö syötetään siis käyttöön suoraan asunnon tavanomaisen pistorasian kautta. Laitteita on kaupan Suomessa, ja niitä saa tilattua verkkokaupoista myös ulkomailta.

Tukes alleviivaa, ettei tällaista laitetta saa käyttää Suomessa. Se on laitonta, minkä lisäksi siitä voi olla vaaraa.

”Älä osta tällaista laitetta, koska sitä ei saa käyttää Suomessa”, sanoo ylitarkastaja Sakari Hatakka Tukesin sähkölaitteistot-ryhmästä.

Pistotulppaliitännän käyttö aurinkosähköjärjestelmissä on suomalaisen asennusstandardin turvallisuusvaatimusten ja sähköturvallisuuslain vastaista.

Laittomista laitteista voi pahimmillaan aiheutua tulipalo ja sähköiskun vaara asukkaalle, kiinteistössä tai jakeluverkossa sähkötöitä tekevälle henkilölle sekä pelastuslaitosammattiselle.

Tukesin tiedotteen mukaan kiinteistöjen sähköverkot on mitoitettu ja rakennettu niin, että sähkö syötetään yleisestä sähkönjakeluverkosta jakokeskukselta sähköpiireille, ryhmäjohdoille ja edelleen muun muassa pistorasioille ylivirtasuojien, sulakkeiden suojaamana.

Jos piiriä syötetään suojalaitteen ohi esimerkiksi pistorasiasta, ei turvallisuuden kannalta olennainen ylivirtasuojaus toimi Tukesin mukaan suunnitellusti, sekä johto ja piiri saattavat ylikuormittua.

Tukes kehoittaa aurinkosähköjärjestelmän liittämistä sähköverkkoon suunnittelevaa asukasta olemaan yhteydessä alueensa jakeluverkkoyhtiöön.

Aurinkosähköjärjestelmä pitää Tukesin mukaan pystyä erottamaan yleisestä jakeluverkosta. Erotuslaitteen on oltava jatkuvasti yleisen jakeluverkon haltijan käytettävissä.

Aurinkosähköjärjestelmästä pitää lisäksi ilmoittaa varoitusmerkillä, jolla varmistetaan kiinteistössä sähköverkkoa huoltavien ja pelastusalan ammattilaisten turvallisuus.

Tukesin mukaan vaarallisia ja laittomia pistotulppaliitännäisiä aurinkopaneeleja on Suomessa myynnissä, sillä viranomaiset tarkastavat laitteet vasta niiden tultua markkinoille.

”Valmistajat ja maahantuojat vastaavat siitä, että tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset”, Tukesin tiedotteessa sanotaan.

Tukes ei ole kuitenkaan tutkinut kyseisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta, koska pistorasian kautta kytkettäviä aurinkopaneeleita ei saa Suomessa käyttää. Ruotsissa viranomaiset ovat kieltäneet joitain vastaavia tuotteita. Lähde: MT