Omakotitalo on yhä suomalaisten ykköstoive, mutta harva haluaa hyvin suureen asuntoon

Suurin osa toivoo 60–140 neliömetrin kokoista kotia.
Yli puolet suomalaisista haaveilee edelleen omasta omakotitalosta, mutta asumistilasta ollaan valmiita tinkimään, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Hiljattain tehdyn kansalaiskyselyn perusteella suurin osa Suomessa asuvista toivoo 60–140 neliömetrin kokoista kotia. Syken tiedotteen mukaan toiveet asunnon koosta ovat kuitenkin kohtuullistumassa. Syken erikoistutkija Enni Ruokamo kertoo STT:lle, että moni etenkin pienissä kerrostalokodeissa asuvista vastaajista toivoi hieman väljempää asuntoa. Sitä vastoin rivi- ja etenkin omakotitalossa asuvista moni halusi vaihtaa hieman pienempään kotiin.

”Todella pienet asunnot eivät olleet toivottuja”, Ruokamo sanoo.

”Mutta toisaalta todella isojakaan asuntoja ei haluttu.”

Täysin vastaavaa kyselyä ei ole tehty aiemmin, mutta Ruokamon mukaan vastaajien toiveet omakotitalon koosta olivat maltillisia verrattuna siihen, millaisia taloja viime vuosikymmeninä on rakennettu.

”Isommista kokoluokista toiveet ovat tipahtaneet kokoluokkaa pienemmiksi kuin tällä hetkellä toteutunut kanta”, hän arvioi.

Syken mukaan suomalaisten asuminen kuluttaa kuitenkin edelleen liikaa luonnonvaroja ja kuormittaa ilmastoa.

Vastaajilta kysyttiin, millaisessa asunnossa he haluaisivat asua 2–5 vuoden kuluttua. Yli puolet halusi pysyä nykyisessä asunnossaan myös lähitulevaisuudessa.

Suomalaisten perinteinen toive eli oma omakotitalo pitää edelleen pintansa. Yli neljä viidestä vastaajasta suosi hallintamuotona omistusasuntoa, ja 52 prosenttia haluaisi asua omakotitalossa 2–5 vuoden kuluttua. Toiseksi suosituin asuntotyyppi oli kerrostaloasunto (29 prosenttia), joka painottui etenkin iäkkäiden toiveissa.

Asunnon valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkeinä tai erittäin tärkeinä pidettiin etenkin toimivaa pohjaratkaisua (88 %), edullisia asumiskustannuksia (81 %) ja luonnonvaloa (79 %). Myös miellyttävät näkymät ulos (77 %) sekä asunnon ja asuinrakennuksen miellyttävä ulkonäkö (74 %) nousivat kärkijoukkoon 14 eri vaihtoehdosta.

Koronapandemian aikana paljon puhutut etätyöskentelytilat eivät kyselyssä saaneet järin merkittävää roolia. Niitä piti tärkeinä 35 prosenttia vastaajista.

Syken mukaan maaseudulla ja kaupungissa asuvien toiveet erosivat jonkin verran toisistaan. Toimivaa pohjaratkaisua arvostettiin erityisesti kaupungeissa, kun taas maaseudulla painottuivat enemmän lemmikkiystävällisyys ja miellyttävät näkymät ulos. Asuinympäristössä kaupunkiasujat arvostivat muun muassa palveluiden läheisyyttä ja mahdollisuutta pärjätä ilman autoa. Maalla tärkeimpänä pidettiin helppoa pääsyä luontoon ja rauhallisuutta.

Kysely tehtiin maalis–huhtikuussa 2022 osana Helsingin yliopiston koordinoimaa Decarbon-Home-tutkimushanketta. Kyselyyn vastasi runsaat 1  400 satunnaisesti valittua 18–80-vuotiasta. Vastaukset on painotettu vastaamaan suomalaisten ikä- ja sukupuolijakaumaa.
Lähde MT.