Tällainen on Kuusamon suunnitelma Rukan alueelle: pari sataa uutta omakotitaloa ja tuhansia vuodepaikkoja lisää majoitukseen

Rukalle kaivataan erityisesti pysyvän asumisen tontteja. Vakituisten asukkaiden määrä kasvaisikin omakotirakentamisen myötä jopa tuhannella ihmisellä.

Rukan matkailijamäärien ennustetaan kasvavan muun muassa kasvavan lentoliikenteen myötä. Kuva on helmikuulta 2023. 
ENSIO KARJALAINEN

Kuusamon kaupunki katsoo isoilla kaavauudistuksilla pitkälle tulevaisuuteen, jopa kymmenien vuosien päähän suunnitellessaan Rukan matkailukeskuksen kaavoitusta.

Rukan ydinalueen yleiskaavaa sekä läheisen valtatie 5:n länsipuoleisen alueen osayleiskaavaa päivitetään parhaillaan. Toteutuessaan kaavat antavat mahdollisuuden rakentaa aivan Rukan ytimen tuntumaan parisataa omakotitaloa. Vakituisten asukkaiden määrä Rukalla kasvaa omakotirakentamisen myötä jopa tuhannella ihmisellä.

Loma-asutukseen vuodepaikat lisääntyvät yli 3 000:lla. Lisäksi uusille matkailupalveluille, ravintoloineen, kaava toisi 1 500–2 000 uutta vuodepaikkaa. Tällä hetkellä Rukan ydinalueella on vuodepaikkoja hieman alle 10 000.

– Rakentaminen uusilla kaava-alueilla voi alkaa aikaisintaan kahden, kolmen vuoden kuluttua, Kuusamon kaupungin kaavoittaja Kimmo Kymäläinen arvioi.

Kymäläinen toteaa, että Rukalle kaivataan erityisen paljon pysyvän asumisen tontteja.

– Kuluvankin kevään aikana Rukalle kaavoitetut omakotitontit ovat menneet hyvin kaupaksi. Rakennushankkeita siellä on koko ajan vireillä, vaikka rakentaminen on tällä hetkellä aika kallista, Kymäläinen sanoo.

Rukamarket Kuusamo
Kuusamon kaupunki suunnittelee omakotialuetta Ruka Marketin länsipuolelle. 

Ruka-Kuusamo Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Mats Lindfors kehuu Kuusamon kaupungin kaavoituspolitiikkaa järkeväksi. Näin siksi, että kaavat toteutuessaan tuovat mahdollisuuden omakotirakentamiseen lomarakentamisen lisäksi. Kaavoissa on huomioitu lisäksi tiestön uusiminen mahdollisten ruuhkien välttämiseksi.

– Kaupunki katsoo suunnitelmissaan kauas tulevaisuuteen ja hyvä niin. Matkailuinfra kehittyessään kaipaa myös muutakin rakentamista kuin pelkästään loma-asumiseen keskittyvää kaavoitusta, Lindfors toteaa.

Kaksi isoa kaava-aluetta on sijoitettu Rukalla siten, että omakotiasumiseen suunniteltu alue sijaitsee lähellä Rukan koulua valtatie 5:n länsipuolella. Näin ollen alueelle mahdollisesti rakentavat lapsiperheet pääsisivät edullisen matkan päähän sekä ala- että yläkoulusta.

Lähinnä matkailulliseen käyttöön kaavoitettu Uuttuahon alue sijaitsee lähellä Itä-Rukalle vievää väylää. Alueelle on mahdollisuus sijoittua myös pysyvää asutusta.

Kaavoituksessa on varauduttu rakentamaan Rukalle myös täysin uusi laskettelurinne hisseineen uuden asutusalueen ja tunturin Masto-huipun välille. Rinnealue on kaavoitettu Rukajärven ja Rukatunturin väliselle Uuttuahon alueelle.

Uuttuahon kaavassa on varaus kolmelle uudelle rinneravintolalle.

Kuusamolla on kovat matkailutavoitteet muun muassa lentoliikenteen kautta, Kuusamossa vuoteen 2026 mennessä.

Lähde Yle