10 000 askeleen myytti on jälleen kumottu – Tutkimus selvitti, mistä terveyshyödyt alkavat

Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan jo 4 000 askelta päivässä lisää elimistön hyvinvointia. Mutta mitä enemmän liikkuu, sitä pidempään voi olettaa elävänsä.

Kävely on hyvä ja helppo liikuntamuoto. Tuoreen tutkimuksen mukaan myös oletettua pienempi askelmäärä päivässä riittää pitämään yllä hyvinvointia.

PERINTEISESTI on ajateltu, että ihmisen tulisi ottaa päivässä vähintään 10 000 askelta, jotta hän pysyisi kunnossa ja terveenä.

Tuore yhdysvaltalaisten ja puolalaisten tiedemiesten lääketieteellinen koostetutkimus todistaa kuitenkin jo toista: jo 5 500 askelta päivässä vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiä alle 4 000 askeleeseen verrattuna.

Jo niinkin pieni askelmäärä kuin 2 300 riittää hyödyttämään sydäntä ja verisuonistoa.

TUTKIMUKSEN tekivät yhdessä yhdysvaltalaisen John Hopkinsin yliopiston ja puolalaisen Lodzin yliopiston lääketieteentutkijat.

Tutkimuksessa selvitettiin askelmäärien yhteyttä sekä kokonaiskuolleisuuteen että sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen.

Tutkijat tekivät myös havainnon, joka ei yllätä: mitä enemmän askelia päivässä otettiin, sitä enemmän terveydellisiä hyötyjä havaittiin. Kävelemisestä oli terveydelle hyötyä aina 20 000 askeleeseen asti.

Jokainen tuhannen askeleen lisäys 4 000 askeleesta aina 20 000:een vähensi ennenaikaisen kuoleman riskiä 15 prosentilla. Suurimman hyödyn askelien lisäämisestä saivat alle 60-vuotiaat.

LIIAN vähäinen liikkuminen on maailmanlaajuisesti suuri ongelma.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan se on vuosittain syynä 3,2 miljoonaan ennenaikaiseen kuolemaan maailmassa, ja liikkumattomuus on neljänneksi yleisin säännöllinen kuolinsyy.

UKK-INSTITUUTIN vanhempaa tutkijaa ja terveystieteiden tohtoria Pauliina Husua tuore tutkimustulos ei yllätä.

”’10 000 päivittäisen askeleen rajapyykistä on luovuttu jo jonkin aikaa sitten. Aiemmat tutkimustulokset ovat viitanneet 6 000–8 000 askeleen tuomiin terveysvaikutuksiin”, Husu sanoo.

Husun mukaan juuri julkaistussa amerikkalais-puolalaisessa tutkimuksessa pääviestinä on, että liikkuminen kannattaa aina.

”Pienikin liikkuminen on parempi kuin pitkäkestoinen paikallaanolo, jolla on tutkitusti haitallisia vaikutuksia terveyteen. Jo 500–1000 askeleen lisäys päivittäiseen askelmäärään voi tuoda terveydellisiä hyötyjä”, Husu sanoo.

Hänen mukaansa olennaista on myös se, mikä on liikkujan lähtötaso terveydentilan, kunnon tai iän perusteella.

”Mitä vähemmän on aiemmin liikkunut, sitä pienempi liikkumisen lisäys tuo hyötyjä.”

Riittävien askelmäärien tutkimisessa on Husun mukaan olennaista myös se, millaisia vaikutuksia tutkimuksessa halutaan selvittää.

Tuoreessa tutkimuksessa tutkittiin ennenaikaisen kuoleman välttämistä. Jos kyse olisi ollut vaikkapa askelmäärän vaikutuksesta verenpaineeseen tai kestävyyskuntoon, tulos olisi Husun mukaan voinut olla aivan toinen.

Lähde; HS.