Laukaa haluaa Saraakalliot maailmankartalle – muinaismuiston edustalle ankkuroidaan katselulautta ja satamaan rakentuu opastuskeskus

Kunnan tavoitteena on lisätä matkailua ja jopa 7000 vuotta vanhojen kalliomaalausten tunnettuutta. Jatkossa lisää näkyvyyttä halutaan myös muille Laukaan kohteille.

Saraakallion kalliomaalaukset ovat 40 metriä korkeassa kallioseinämässä Saraaveden itärannalla. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Laukaa aikoo kehittää Saraakallion kalliomaalauksien löydettävyyttä ja lisätä matkailua muinaismuiston ympärillä.

Kunta on saanut Keski-Suomen liiton koordinoiman JTF-rahoituksen muun muassa katselulautan rakentamiseen Saraakallion edustalle.

Samalla on määrä toteuttaa Laukaan satamaan sijoittuva lasirakenteinen Saraakalliosta kertova opastuskeskus.

Saraakallioiden edustalle 10–15 metrin päähän rannasta sijoittuva raskasbetoniponttonein varustettu katselulautta mahdollistaa kallioille saapuminen veneellä ja esimerkiksi opastetut retket paikalle. Kulkua maihin siltä ei tule.

Hankkeen on määrä toteutua ensi kesänä. Kustannusarvio sille on runsaat 75 000 euroa.

Myös Hyyppäänvuori ja Hitonhauta kaipaavat näkyvyyttä

Saraakallioiden matkailun kehittäminen on lähtölaukaus laajemmalle kulttuurimatkailua kunnassa edistävälle hankkeelle. Tarkoitus on kehittää Laukaan matkailubrändiä ja koota verkostoa kehittämään tuotteita ja palveluita alueelle, kertoo Laukaan hankeasiantuntija Reijo Himanen.

– Meillä on Hyyppäänvuoren ja Hitonhaudan rotkolaakson kaltaiset kohteet, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa ja joissa ei ole juuri informaatiotakaan vielä. Nyt lähdetään näitä puutteita paikkaamaan, Himanen sanoo.

Saraakallion kalliomaalaus.
Saraakallion kuvista erottuu vain osa. Kalliota pidetään muinaisena pyhänä uhri- ja palvontapaikkana. Kuva: Tenho Tornberg / Yle

Saraakallioiden saaman rahoituksen lisäksi Keski-Suomen liitto on myöntänyt Laukaan Culture in nature -projektiin runsaat 245 000 euroa. Hankkeen kesto on 2,5 vuotta.

Vaikka talouden ajat ovat tiukat, hankkeiden kautta työtä saadaan vietyä eteenpäin, Himanen vakuuttaa.

– Ulkopuolisen rahoituksen tukiprosentit ovat korkeat ja pitkällä aikavälillä viedään asioita eteenpäin.

Lähde: Yle.