Moni suomalainen päätti kasvattaa tulojaan varmalla keinolla – Lisää jopa yli 850 euroa kuussa

Varma selvitti syitä osittaisen vanhuuseläkkeen hakemiseen. Monet kertoivat syyksi lisätulojen hankkimisen ja toiset taas työajan lyhentämisen.

Työeläkeyhtiö Varman kyselyn mukaan monet suomalaiset valitsivat itselleen osittaisen vanhuuseläkkeen, koska halusivat siten lisätä elämiseen tarvittavia tulojaan. Valinnan taustalla näkyi viime aikojen kova kustannusten nousu.

61 vuotta täyttäneiden on mahdollista päästä osittaiselle vanhuuseläkkeelle, jolla voi nostaa osan eläkkeestään ennen omaa vanhuuseläkeikää. Varma selvitti viime keväänä kyselyllä syitä osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtymiselle.

”Yli 5 000 asiakastamme vastasi osittaista vanhuuseläkettä koskevaan kyselyymme. Selvitimme kyselyllä muun muassa syitä osittaisen vanhuuseläkkeen hakemisen taustalla ja työskentelyä eläkkeen aikana”, kerrottiin tällä viikolla Varman sivustolla.

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio kasvoi suuresti viime vuonna, kun vuodenvaihteen 2022–2023 poikkeuksellisen iso indeksikorotus sai monet ottamaan osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun viime vuoden puolella.

Varman mukaan Suomessa alkoi viime vuonna lähes 35 000 osittaista vanhuuseläkettä, mikä on 2,5 kertaa enemmän kuin aiempina vuosina.

”Asiakkaidemme kertomuksista kävi kuitenkin esille, että monelle perimmäinen syy hakea osittaista vanhuuseläkettä on ollut ihan jokin muu kuin pelkkä indeksikorotus”, kertoo palvelupäällikkö Elina Juth Varman sivustolla.

Yksi tärkeä syy ottaa eläke viime vuonna tai tämän vuoden alussa oli yleinen hintatason nousu.

”Kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoi nostaneensa eläkettä, koska halusi lisätuloja muuhun elämiseen. Tämä korostui etenkin vuoden 2023 alussa alkaneissa eläkkeissä. Syynä mainittiin muun muassa energian ja asumiskustannusten nousu”, Juth kertoo.

Moni jatkaa töissä

Osittaista vanhuuseläkettä nostava voi jatkaa halutessaan työn tekoa tavalliseen tapaan. Varman mukaan moni eläkkeen taloudellisista syistä valinnut on työelämässä edelleen.

”Isot menoerät halutaan eläkkeen turvin hoitaa kuntoon ennen lopulliselle vanhuuseläkkeelle siirtymistä, jolloin eläkkeestä saatua lisätuloa käytetään esimerkiksi lainojen maksamiseen tai remontteihin.”

Yli puolet vastaajista ilmoitti, että halusi nostaa eläkettä niin aikaisin kuin mahdollista, koska elinikää ei tiedä.

”Motiivina eläkkeen ottamiselle voi olla elämän rajallisuuden pohtiminen, huoli tulevaisuuden terveydentilasta tai ylipäätään halu saada kertynyttä eläkettä mahdollisimman ajoissa maksuun.”

Myös työttömyys on ollut monelle taloudellinen syy ottaa eläke. Osittainen vanhuuseläke on mahdollista ottaa työttömyyspäivärahan rinnalle, ja Varman mukaan lähes viidennes sen kyselyn vastaajista teki niin.

Varman mukaan osittainen vanhuuseläke tuo myös joustoa työuran viimeisiin vuosiin, jos eläkkeen turvin on voitu vähentää työaikaa.

Varman mukaan jotkut taas ovat halunneet lisää vapaa-aikaa, jonka on voinut saada osittaisella työeläkkeellä ja lyhyemmällä työajalla. Joillekin eläkkeen nostaminen on ollut pakkotilanne terveydellistä syistä.

Osittainen vanhuuseläke antaa mahdollisuuden nostaa työuran aikana kertyneestä eläkkeestä joko 25 prosenttia tai 50 prosenttia.

Harkitse tarkkaan

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 25 prosentin osuuden valinneiden osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä oli keskimäärin viime vuonna 417 euroa kuukaudessa ja 50 prosentin osalta 803 euroa kuukaudessa. Viime vuodenvaihteen 6,8 prosentin indeksikorotus kasvatti 25 prosentin eläkettä yli 440 euroon kuukaudessa. 50 prosentin eläke nousi korotuksen myötä yli 850 euroon kuussa.

Jos harkitsee osittaisen vanhuuseläkkeen valintaa, kannattaa ottaa huomioon, että se pienentää pysyvästi koko loppuelämän eläkettä. Maksuun otettua eläkkeen 25 tai 50 prosentin osaa vähennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen omaa varsinaista vanhuuseläkeikää.

Lähde: Te.