Tuore tutkimus kannustaa menemään sänkyyn ajoissa: Nukkumaanmenoaika voi vaikuttaa jopa siihen, miten paljon tienaat

Tutkijat huomauttavat, että vuorokausirytmin vaikutus tulotasoon on epäsuora.

Näyttää siltä, että iltaisin aktiivisten ihmisten tulotaso jää aamuvirkkuja matalammaksi.  Kuva: Hanna Linnove

Oulun yliopiston tutkijat ovat löytäneet yhteyden sisäisen vuorokausirytmin ja palkkatulojen välillä. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että iltaisin aktiivisten ihmisten tulotaso jää aamuvirkkuja matalammaksi.

Yhteys havaittiin pääasiassa keski-ikäisillä miehillä, joilla vaikutus näkyi jopa neljä prosenttia alhaisempina keskimääräisinä vuosituloina. Tutkimustulos saatiin seitsemän vuoden seurannassa.

Tutkimuksen mukaan tuloksen taustalla vaikuttaa muun muassa se, että iltaisin aktiivisilla on enemmän huonoja elintapoja kuin aamuvirkuilla. Elintapoihin kuuluvia riskitekijöitä ovat epäterveellinen ruokavalio, liiallinen alkoholinkäyttö, tupakointi, vähäinen liikunta tai liikunnan puute, korkea painoindeksi ja runsas ruutuaika vapaa-ajalla.

Tutkittavien vuorokausirytmin ja tulojen yhteyttä selvitettiin seitsemän vuoden ajalta.

Tutkittavien vuorokausirytmin ja tulojen yhteyttä selvitettiin seitsemän vuoden ajalta.  Kuva: Jaana Kankaanpää

Tutkijat huomauttavat, että vuorokausirytmin vaikutus tulotasoon on epäsuora.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja lääketieteellisen tiedekunnan tutkijat käyttivät tutkimusaineistonaan Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntynyttä ikäluokkaa ja Verohallinnon rekistereitä. Aineistossa tutkijat tarkastelivat erityisesti koulutusta, työkokemusta, elämäntapavalintoja ja yleisesti terveyttä.

Tutkijat korostavat iltavirkkujen tunnistamisen ja huomioimisen tärkeyttä työpaikoilla, sillä iltavirkkuja on väestössä 11 prosenttia eli merkittävä osa. Perinteinen aamukahdeksasta iltapäiväneljään kestävä työpäivä saattaa olla huonosti sopusoinnussa iltaihmisten aktiivisuustason kanssa. Heillä saattaa olla unihäiriöitä, eikä perinteinen niin sanottu toimistoaika ole välttämättä heille päivän tuottavinta aikaa.

Tutkimustuloksen taustalla vaikuttaa muun muassa se, että iltaisin aktiivisilla on enemmän huonoja elintapoja kuin aamuvirkuilla. Elintapoihin kuuluvia riskitekijöitä ovat esimerkiksi epäterveellinen ruokavalio ja liiallinen alkoholinkäyttö.

Tutkimustuloksen taustalla vaikuttaa muun muassa se, että iltaisin aktiivisilla on enemmän huonoja elintapoja kuin aamuvirkuilla. Elintapoihin kuuluvia riskitekijöitä ovat esimerkiksi epäterveellinen ruokavalio ja liiallinen alkoholinkäyttö. Kuva: Carolina Husu

”Ratkaisujen löytäminen myös iltaihmisten terveellisten elämäntapavalintojen tukemiseksi vaikuttaa tutkimuksemme perusteella tärkeältä”, professori Leena Ala-Mursula Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Väestöterveyden tutkimusyksiköstä sanoo tiedotteessa.

Lähde: MT.