Ulosottolaitos takavarikoi venäläisliikemiehen kiinteistöt, joiden arvo oli 2,5 miljoonaa – Venäjän sotateollisuuteen kytkeytynyt mies sanoi kalastaneensa Suomessa

Ulosottolaitoksen haaviin joutui muun muassa merenrannalla sijaitseva 1,6 hehtaarin mökkitontti.

Ulosottolaitoksen päätöksessä Aljoshinilta takavarikoitiin kaksi vierekkäistä kiinteistöä läheltä Långvikiä. Kiinteistöjen arvo on päätöksen mukaan yhteensä yli 2,5 miljoonaa euroa. Kuva: Lehtikuva/Vesa Moilanen              STT

Ulosottolaitos on takavarikoinut EU:n pakotelistaaman venäläisliikemiehen Boris Aljoshinin lomakiinteistöt Kirkkonummella.

Takavarikko tehtiin ulkoministeriön esityksestä syyskuussa. Ulosottolaitoksen päätöksessä Aljoshinilta takavarikoitiin kaksi vierekkäistä kiinteistöä läheltä Långvikiä, ja kiinteistöjen arvo on päätöksen mukaan yhteensä yli 2,5 miljoonaa euroa.

Varsinainen pääkiinteistö on noin 1,6 hehtaarin kokoinen merenrannalla sijaitseva mökkitontti nimeltä Skogshydda. Kiinteistörekisterin luovutustietojen mukaan Aljoshin maksoi tontista 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Kaksi vuotta myöhemmin puolustusministeriö myönsi Aljoshinille luvan ostaa viereinen tontti 250  000 eurolla.

Euroopan unionin neuvosto lisäsi 68-vuotiaan liike- ja tiedemies Aljoshinin Ukrainan sodan vuoksi säädettyjen Venäjä-pakotteidensa piiriin viime kesäkuussa.

Pakoteperustelujen mukaan moskovalainen Aljoshin muun muassa toimii useassa yhtiössä, jotka linkittyvät Venäjän sotatarviketeollisuuteen. Hän on perustelujen mukaan Venäjän valtion enemmistöomisteisen ilmailuyhtiön United Aircraft Corporationin pääjohtajan tiede- ja teknologia-asioiden neuvonantaja. Konsernin tytäryhtiöt valmistavat muun muassa Venäjän armeijan käyttämiä MiG- ja Suhoi-hävittäjiä.

Aljoshin toimii perustelujen mukaan myös Kronstadt Group -konsernin johtokunnan puheenjohtajana. Kronstadt valmistaa muun muassa Venäjän armeijan käyttämiä miehittämättömiä Orion-sotilaslennokkeja.

Suomen Kuvalehti kertoi vuonna 2021, että Aljoshin on toiminut myös Venäjän entisen pääministerin Mihail Kasjanovin hallituksen teollisuuspolitiikan varapääministerinä vuosina 2003–2004. Artikkelin perusteella Aljoshin on aiemmin tehnyt uraa Venäjän valtionhallinnossa tai ilmailualaan kytkeytyvissä yhtiöissä.

EU:n talouspakotteiden piirissä olevien ihmisten omaisuus EU:n alueella jäädytetään. Lisäksi niiden piirissä olevalla on matkustuskielto EU:n alueelle tai EU:n kautta eteenpäin.

Ulosottolaitos on salannut takavarikkopäätöksestään Aljoshinin nimen, mutta STT on varmistanut Aljoshinin henkilöllisyyden ja tonttiomistuksen muista lähteistä. Esimerkiksi Ulosottolaitoksen päätökseen on liitetty suoraan muokkaamattomina EU:n julkaisemia, Aljoshinia koskevia pakoteperusteluja, jotka sopivat ainoastaan häneen.

Pakotepäätöksessä tontit on puolestaan kirjattu eurolleen samanarvoisiksi kuin tontit, jotka Aljoshin on puolustusministeriön tonttikauppaluvan ja Maanmittauslaitoksen rekisteritietojen mukaan hankkinut itselleen. Myös hänen henkilötietonsa täsmäävät eri asiakirjoissa. Takavarikoiduille tonteille ei ole kirjattu muita omistajia kuin Aljoshin.

Puolustusministeriölle kesällä 2020 jättämässään tonttilupahakemuksessa Aljoshin kertoo viettäneensä Skogshyddassa aikaa kesäisin lähinnä kalastaen. Hän halusi ostaa viereisen, noin 8  000 neliömetrin kokoisen tontin rakentaakseen siihen uuden vapaa-ajan rakennuksen, koska Skogshyddan rakennusoikeus oli käytetty.

Naapuritontin myi hänelle autoalan yhtiö Delta Motor Group, jolta Suomen Kuvalehden mukaan Aljoshin oli myös aiemmin ostanut varsinaisen merenrantatontin.

Ulosottolaitoksen päätöksen mukaan Aljoshinin omistamia kiinteistöjä ei saa muun muassa pantata tai hävittää ilman ulosottomiehen lupaa. Lisäksi Ulosottolaitos kielsi OP Yrityspankkia luovuttamasta eteenpäin hallussaan olevia tontin panttikirjoja muille kuin ulosottoviranomaisille. Lähde STT/ MT