Moni metsänomistaja täysin hukassa metsänsä kanssa

Hoitamattomuus vähentää kasvua ja altistaa metsät tuhoille.

Hyvin hoidettu nuori metsä varttuu vauhdilla. Kuva: Markku Vuorikari

Metsänomistajien ikääntyminen ja perinnönjaot ovat jättäneet osan metsistä heitteille. Noin joka kymmenes metsänomistaja ei tiedä, mitä tehdä metsänsä kanssa.

”Suomessa on ihan liikaa metsämaata, jota ei ole hoidettu ollenkaan tai hoito on puutteellista. Hoitamattomuus altistaa heikolle tuotolle ja metsätuhoille”, sanoo johtava asiantuntija Marika Makkonen LähiTapiolasta.

Makkosen mukaan suurin osa metsätilojen omistajanvaihdoksista tapahtuu edelleen perinnönjakojen kautta. Metsää perii usein jälkipolvi, jolla ei ole aikaa saatikka taitoa hoitaa metsää.

”Metsä voi olla kaukana, eikä sinne ehdi muilta kiireiltä. Perinnönjaossa oma metsätila voi jäädä pieneksi, mikä voi myös vähentää kiinnostusta hoitaa sitä taloudellisessa mielessä”, Makkonen toteaa.

Makkosen mukaan osasyynä metsien hoitamatta jättämiseen on, ettei metsiä edelleenkään ajatella osana sijoitusvarallisuutta, mitä se kuitenkin on.

”Heikko hoitotaso siirtää hakkuita myöhemmäksi ja huonontaa myytävän puuston laatua ja siitä saatavaa hintaa. Lisäksi hoitamatta jättäminen kasvattaa metsien alttiutta erilaisille tuhoille. Sen jälkeen puulle jää pahimmillaan energiapuun arvo.”

Ilmastonmuutos ja sään ääriolosuhteiden lisääntyminen kasvattavat metsiin kohdistuvia riskejä myös Suomessa. Eteläisessä Suomessa riskiryhmään kuuluvat etenkin vanhat kuusikot, joita kirjanpainajat uhkaavat.

”Hyvä metsänhoito on muun muassa oikeita puulajivalintoja, ajallaan tehtyjä ja tuhoriskit huomioon ottavia toimenpiteitä taimikoissa sekä nuoressa ja varttuneessa metsässä”, kertoo Makkonen tiedotteessa.

Jos taimikoiden hoitotyöt jäävät tekemättä, puuston kasvu hidastuu ja taimet saattavat jopa kuolla.

Kun puustoa harventaa, puusto järeytyy ja kasvaa laadukkaammaksi. Silloin se sitoo myös enemmän hiiltä, jolle on myös syntymässä markkinat.

Mikäli metsänhoitoon ei ole aikaa tai osaamista, Makkonen kannustaa pohtimaan metsänomistamisen eri tapoja ja mahdollisuuksia. Yksi vaihtoehto on liittää oma metsätila ammattilaisten hoitamaan yhteismetsään.

Lähde: MT.